[02.03.2016] Notka nt. spotkania u Prezydenta

W dniu dzisiejszym byliśmy u zastępcy prezydenta Artura Szymczyka. Na poprzednim spotkaniu wręczyliśmy mu audyt polityki rowerowej Lublina. Niestety Prezydent nie znalazł czasu, żeby się z nim dokładnie zapoznać, jednak stwierdził, że w wielu miejscach mamy rację. Padła deklaracja chęci zmian, jednak Prezydent zastrzegł, że polega tutaj na swoich pracownikach. W trakcie spotkania udało nam się ustalić, że za zwoływanie Zespołu Opiniującego i Rady Rowerowej odpowiedzialny będzie asystent prezydenta Aleksander Wiącek. Wstępnie pierwsze spotkanie zespołu zostało ustalone na 16 marca 2016 roku, na którym zostaną omówione zmiany w dokumentach warunkujących politykę rowerową

O samym raporcie pisaliśmy tutaj.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.