10 lat prorowerowych zmian w Prawie o Ruchu Drogowym

25 lutego mamy 10 rocznicę przyjęcia przez Sejm przełomowych zmian w Prawie o ruchu drogowym. Przypomnijmy, że był to poselski projekt ustawy. Wówczas był to pozytywny ewenement, dziś smutna praktyka (poselskich projektów nie trzeba konsultować). Zmiana wprowadziła wiele prorowerowych zmian dostosowała polskie prawo do Konwencji Wiedeńskiej z… 1968 roku! Dziś, przełomowe wówczas przepisy wydają się… normalnością.

Co zmieniono 10 lat temu?

  • dodano definicję pasa rowerowego (mamy ich w Lublinie kilkadziesiąt) i śluzy rowerowej (w Lublinie jest aż jedna),
  • dopuszczono wyprzedzanie rowerem z prawej strony wolno jadących pojazdów,

Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy
z ich prawej strony.

  • dopuszczono warunkowo jazdę środkiem pasa ruchu przez rowerzystę przed skrzyżowaniem, co pozwala eliminować sytuację zajeżdżania drogi rowerzyście,

Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku

  • jednoznaczne ustalono pierwszeństwo w sytuacji przecinania się kierunków ruchu:

 Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

  • uchylono zakaz wjazdu na przejazd pod nadjeżdżający pojazd,
  • dopuszczono jazdę parami:

Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego
roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

  • dopuszczono jazdę po chodniku ze względu na złe warunki atmosferyczne,

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)

  • usunięto zapis o obowiązku zatrzymania się rowerzysty w celu umożliwienia wyprzedzania (zastąpiono go obowiązkiem zjechania jak najbardziej na prawo)
  • dopuszczono przewożenie dzieci w przyczepkach,
  • dopuszczono wspomaganie elektryczne w rowerach oraz wydzielono wózek rowerowy.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.