10 urodziny Porozumienia Rowerowego!

Porozumienie Rowerowe wspólnie z Radą i Forum Kultury Przestrzeni zapraszają na kolejne „Rozmowy o mieście” i jednocześnie wspólne świętowanie DZIESIĄTEJ rocznicy powstania Porozumienia Rowerowego! Porozmawiajmy o tym co udało się osiągnąć i jak widzimy przyszłość rowerów w Lublinie.

Gośćmi spotkania będą m.in.:

– Artur Szymczyk – zastępca prezydenta miasta Lublin
– Marcin Wójcik, krakowski oficer rowerowy, kierownik Zespołu ds. Polityki Rowerowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (rowery.zikit.pl/)
– Aleksander Wiącek – pierwotnie Porozumienia Rowerowego, obecnie asystent Prezydenta Miasta Lublin ds. polityki rowerowej i pieszej
– Krzysztof Kowalik – Porozumienie Rowerowe

W programie spotkania:

– prezentacja 10 lat działań Porozumienia Rowerowego i wykład Marcina Wójcika o sukcesach rozwoju transportu rowerowego w Krakowie
– przerwa na poczęstunek
– panel dyskusyjny o rowerowej zmianie w Lublinie, od momentu wprowadzenia standardów rowerowych w 2010 roku.

Zmiany rowerowe w Lublinie?

Przez ostatnie 10 lat podejście do transportu rowerowego w Lublinie zmieniło się zasadniczo. Od myślenia o rowerze jedynie jako sposobie weekendowej rekreacji, możliwości poruszania się głównie wzdłuż Bystrzycy i nad Zalew – aż do traktowania roweru jako pełnoprawnego środka poruszania się po mieście, realnej alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego.
Infrastruktura rowerowa Lublina zmienił się w tym czasie diametralnie. Mamy asfaltowe nawierzchnie dróg rowerowych, bezpieczne stojaki, system roweru miejskiego, pasy rowerowe i wiele innych.
Poza Porozumieniem Rowerowym, w mieście działa też szerokie grono organizacji, instytucji, grup i osób – na rzecz rozwoju sprawy rowerowej. Nadal jednak brakuje spójnego systemu dróg rowerowych, łączących poszczególne dzielnice.  Brakuje rozwiązań ułatwiających poruszanie się rowerem po Centrum czy dobrej jakości wykonywanych inwestycji. To wyzwania stojące zarówno przed miastem jak i Porozumieniem Rowerowym.
Porozmawiajmy o tym jak bardzo Lublin zmienił się rowerowo, a także jakie są nasze oczekiwania i wizja miasta w tej kwestii. O tym jak rower może realnie uzupełniać system transportowy miasta.

Więcej szczegółów – wydarzenie na FB:
https://www.facebook.com/events/1527044170700897

 


Rozmowy o mieście 2017 są inicjatywą Forum i Rady Kultury Przestrzeni z okazji 700 lecia Lublina. Comiesięczne, otwarte spotkania, których celem jest swobodna dyskusja o przyszłości naszego miasta

Porozumienie Rowerowe to grupa osób, które od 10 lat aktywnie działają na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Lublinie i podnoszenia jego jakości. Grupa skupia się na edukacji rowerowej, walczy o dobrą i bezpieczną infrastrukturę rowerową, promuje zrównoważony transport w Lublinie, prowadzi kampanie na rzecz mobilności aktywnej. Tworzy mapę infrastruktury rowerowej Lublina.

Author: Krzysztof Kowalik