Nowa szkoła na ul. Berylowej bez stojaków?

Dziś lubelski Ratusz ogłosił, że szuka firmy, która wykona kompletną dokumentację budowy budynku szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej (Węglin Południowy). Przyjrzeliśmy się wizualizacjom koncepcji szkoły i bardzo zaskoczył nas brak miejsc parkingowych dla rowerów. Zgodnie ze Standardami Rowerowymi z 2010 roku szkoła powinna zapewniać miejsca na rowery dla 1/8 uczniów. Szkoła na ul. Berylowej planowana jest na 600 uczniów. Powinna więc być wyposażona w 75 miejsc parkingowych, tj. 38 stojaków rowerowych. Taka liczba stojaków zajęłaby ok. 8 miejsc parkingowych dla aut (plus dodatkowe miejsce przed stojakami). Niestety, na planach inwestycji nie dostrzegliśmy stojaków rowerowych. Miejsc parkingowych dla aut jest około 40 na terenie szkoły i kolejne 30 zlokalizowano przed szkołą.

Koncepcja-zag.-terenu-Lublin-oddanie-500
W opisie koncepcji w jednym miejscu wspomniano, że szkoła będzie wyposażona w elementy małej architektury – stojaki. Projektant chyba nie przewidział dokładnie ich liczby, ponieważ nie widzimy dobrego miejsca na taką liczbę stojaków zlokalizowanych dogodnie dla uczniów – blisko wejścia. Dobrym rozwiązaniem byłoby wykonanie części miejsc parkingowych pod zadaszeniem oraz lokalizacja samoobsługowej stacji naprawy rowerów dla uczniów – tego typu rozwiązania są strosowane w szkołach np. we Wrocławiu czy nieodległym Świdniku.
Widzimy także możliwość usprawnienia dojazdu do szkoły, który w tym momencie został zaplanowany jako dwukierunkowy, ślepy z placem nawrotowym przed bramą wjazdową. Z jednej strony takie rozwiązanie jest niebezpieczne – auta parkują prostopadle do ulicy, cofają przy ograniczonej widoczności i łatwo wtedy o potrącenie ucznia. Z drugiej strony w godzinach szczytu uliczka taka będzie mocno zakorkowana, co sprzyja zachowaniom ryzykownym. Sam plac nawrotowy najprawdopodobniej będzie wykorzystywany jako parking (zlokalizowany najbliżej wejścia). Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie jednokierunkowej drogi (biegnącej wzdłuż obu granic działki) z parkowaniem równoległym. Wymownym znakiem bvłoby wydłużenie odległości od bramy szkoły do parkingu oraz uniemożliwienie zatrzymywania się aute przed samym wejściem. Jest to gest podziękowania dla rodziców i uczniów, którzy docierają do szkoły pieszo i na rowerze.
O naszych uwagach poinformowaliśmy Asystenta prezydenta ds. rowerowych. Poinformował nas, że na etapie uzgodnień projektu zwróci na to szczególną uwagę.
Poniżej lokalizacja szkoły na mapie:
Zrzut ekranu z 2016-02-16 11:15:50

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.