Ambasador Królestwa Danii Steen Hommel w Lublinie

14 maja, gościł w Lublinie Ambasador Królestwa Danii Pan Steen Hommel.

Wizyta Pana Ambasadora związana była z promocją kultury rowerowej, a także trwającym konkursem Rowerem na Uczelnię.

Podczas wizyty w Lublinie Pan Ambasador otworzył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wystawę „The Happy Danes”. Wygłosił też wykład na temat kultury rowerowe i nie tylko w Danii w języku angielskim. Na końcu wykładu można było zadawać pytania odnośnie Danii i wykładu. Wykład był na temat „Co wpływa na wysoki poziom poczucia szczęścia w tym kraju”.

Na wykład przyszli nie tylko studenci oraz wykładowcy ale też włodarze miasta Lublina oraz Świdnika. Mamy nadzieje że to będzie owocowało wzrostem jakości infrastruktury rowerowej jak i poprawą przestrzeni publicznej.

Następnie miał miejsce lunch z wylosowanymi uczestnikami konkursu Rowerem na Uczelnię, a na zakończenie wizyty spotkanie z Prezydentem Miasta Lublin Panem Krzysztofem Żukiem.

Przypomnijmy, że Ambasador Hommel w 2013 roku gościł w Lublinie m.in. w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (gdy odwiedził m.in. Szkołę Podstawową nr 10 oraz odwiedził z uczniami rondo rowerowe), a także w czerwcu 2014 podczas II Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego.

 

Zdjęcia: Ambasada Królestwa Danii w Polsce (https://www.facebook.com/AmbasadaDanii)

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.