Bezpieczeństwo rowerzystów w Lublinie

Rok 2018 był rekordowy jeśli chodzi o liczbę wypadków z udziałem rowerzystów w Lublinie. Czy są realne powody do obaw o bezpieczeństwo?

W latach 2015-2017 w Lublinie liczba wypadków z udziałem rowerzystów utrzymywała się na stałym poziomie ok. 110 wypadków rocznie. Niestety w 2018 roku miało miejsce aż 140 zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, z czego w aż 40 rowerzyści odnieśli obrażenia. Dobra wiadomość jest taka, że coraz rzadziej dochodzi do wypadków śmiertelnych z udziałem rowerzystów. W ostatnich 4 latach doszło tylko do 1 wypadku śmiertelnego, gdy w poprzednich latach w Lublinie ginął średnio 1 rowerzysta rocznie.

Liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów w latach 2013-2018 w Lublinie:

rok zdarzenia zmarli ciężko ranni lekko ranni
2013 105 1 25 9
2014 135 1 14 5
2015 107 0 14 14
2016 114 0 9 17
2017 106 1 10 6
2018 141 0 16 24

Zdecydowana większość wypadków i kolizji (ponad 80%) ma miejsce podczas dnia, przy dobrej widoczności. Ponad 70%* zdarzeń to zderzenia boczne, natomiast najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (45%).

Ulice z największą liczbą zdarzeń to główne arterie komunikacyjne, gdzie natężenie ruchu rowerowego i samochodowego jest największe. Wydzielona infrastruktura rowerowa i sygnalizacje świetlne nie gwarantują tam bezpieczeństwa. Najniebezpieczniejsze ulice w 2018 roku to: Andersa i Nadbystrzycka, a których w 2018 roku miało miejsce po 7 zdarzeń z udziałem rowerzystów oraz Tysiąclecia, Racławickie i Droga Męczenników Majdanka – po 6 zdarzeń. Najniebezpieczniejsze skrzyżowanie w 2018 roku to Tysiąclecia i Unii Lubelskiej, na którym doszło do 4 wypadków – w żadnym przypadku rowerzysta nie był sprawcą.

Ulice, na których doszło do największej liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów w 2018 roku w Lublinie:

ulica zdarzenia
ANDERSA 7
NADBYSTRZYCKA 7
TYSIĄCLECIA 6
AL RACŁAWICKIE 6
DROGA MĘCZ MAJDANKA 6
BURSAKI 5
JANA PAWŁA II 5
KOMPOZYTORÓW POLSKICH 4
UNII LUBELSKIEJ 4
ZEMBORZYCKA 4
KUNICKIEGO 4
ZANA 4
BOH MONTE CASSINO 4
SMORAWIŃSKIEGO 4

Skrzyżowania, na których doszło do największej liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów w 2018 roku w Lublinie.

skrzyżowanie zdarzenia
TYSIĄCLECIA / UNII LUBELSKIEJ 4
JANA PAWŁA II / NADBYSTRZYCKA 3
ANDERSA / KORYZNOWEJ 2
BURSAKI / SMORAWIŃSKIEGO 2
KOMPOZYTORÓW POLSKICH / PÓŁNOCNA 2
BOH MONTE CASSINO / IRYDIONA 2
CHOINY / ZWIĄZKOWA 2
PAWIA / ŻELAZNA 2

W latach 2015-2017 Lublin był poniżej średniej krajowej w liczbie wypadków z udziałem na rowerzystów na 100 000 mieszkańców. W 2018 duża liczba wypadków spowodowała, że wskaźnik ten podniósł się powyżej średniej krajowej. Wskaźnik dla Lublina w 2018 roku wyniósł: 41,51 wypadków z udziałem rowerzystów na 100 000 mieszkańców, gdy dla Polski wynosił 40,18.

Z raportu za lata 2010-2014

W 2015 roku Porozumienie Rowerowe opracowało szczegółowy raport nt. wypadków drogowych z udziałem rowerzystów na terenie Lublina. Poniżej dwa wnioski z tego badania, których nie udało nam się zweryfikować dla lat 2015-2018.

1. Rowerzyści spowodowali mniej niż połowę wszystkich zdarzeń. Poszkodowanymi w tych przypadkach byli zazwyczaj oni sami. W 222 zdarzeniach, gdzie sprawcą lub współsprawcą był kierujący rowerem tylko kilku uczestników ruchu odniosło obrażenia (nikt nie umarł).

2. Nietrzeźwi rowerzyści powodujący śmiertelne zagrożenie dla innych użytkowników ruchu to problem wyolbrzymiony. W rzeczywistości nietrzeźwi rowerzyści powodujący zdarzenia drogowe to problem marginalny.


Raport powstał w oparciu o dane pozyskane z serwisu sewik.pl oraz Mapę Infrastruktury Rowerowej Lublina. Oba serwisy korzystają z danych pozyskanych od Policji. Niestety w policyjnej bazie danych nie są rejestrowane wszystkie zdarzenia drogowe, w szczególności te, do których doszło poza drogą publiczną (np. na trasie wzdłuż Bystrzycy w Lublinie).

* – dane za lata 2010-2017

Author: Krzysztof Kowalik