Bezpieczni w mieście. Petycja organizacji niezmotoryzowanych

W poniedziałek złożyliśmy petycję do Prezydenta Miasta Lublin w sprawie poprawy bezpieczeństwa osób niezmotoryzowanych, w szczególności w centrum, przy okazji planowanych zmian w Strefie Płatnego Parkowania.

Postulowane przez nas zmiany dotyczą okolic przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów i skrzyżowań. Zatrzymanie oraz postój pojazdu w tych miejscach jest zabronione zgodnie z art. 49.1.2 oraz art. 49.1.1 „Prawo o Ruchu Drogowym”.

Możecie wyrazić swoje poparcie lub komentarz dla propozycji (Facebook, post) lub na dialog@lublin.eu

 

Naszą propozycje poprawy bezpieczeństwa osób niezmotoryzowanych poparło jeszcze 5 organizacji / grup nieformalnych (na ostatnim zdjęciu) oraz wiemy, że propozycja ma poparcie zarówno policji jak i straży miejskiej.

Miejsca nielegalnego parkowania i tak by były obsłupkowane, ale uważamy że same słupki nie spełniają swojej funkcji, a ustawienie stojaków (jako elementy bezpieczeństwa ruchu) w odpowiedniej rozstawie (tak aby pieszy mógł swobodnie przejść nawet z wózkiem) umożliwiają zarówno zobaczenie pieszego czy rowerzysty przez kierowcę oraz na odwrót jak i niwelują nielegalne parkowanie w tych miejscach.

Takie rozwiązania stosowane są zagranicą:

jak również z powodzeniem w Polsce: Kraków, Warszawa, Wrocław.

(Opracowanie: Paweł Cal, mirl.info.pl)

Organizacje:

Prasa:

Przypisy:

49.1.2 Zabrania się zatrzymania pojazdu: na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; ….

49.1.1 Zabrania się zatrzymania pojazdu: …, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

 

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź na petycję (stojaki) oraz ciekawostka ze Świdnika

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.