Budowa drogi rowerowej na ul. Zemborzyckiej – nowe fakty

Równo tydzień temu zamieściliśmy na naszej stronie fotorelację z budowy pseudo drogi rowerowej na ul. Zemborzyckiej, a już pojawiły się nowe fakty w tej sprawie. Nowe i bardzo ciekawe, bo będące oficjalną odpowiedzią Urzędu Miasta (konkretnie Biura Prasowego, które z pewnością dostało to z Zarządu Dróg i Mostów) na pytanie wysłane na skrzynkę dialogu publicznego przez użytkownika forum Skyscrapercity.com. 
Odpowiedzi te są naszym zdaniem kompromitacją urzędników i kładą cień na sensie realizacji w Lublinie Polityki Rowerowej, przyjętej uchwałą Rady Miasta Lublin blisko 2 lata temu. Poniżej przedstawiamy Państwu treść tej skandalicznej odpowiedzi, której nie zamierzamy zostawić bez echa. Stosowny komentarz do niech zamieścimy w ciągu kilku dni.


„Odpowiedź: Dziękujemy za kontakt za pomocą skrzynki dialogu społecznego.

Informujemy, że potrzeby zgłaszane przez środowisko rowerowe Lublina są traktowane bardzo poważnie i szczegółowo rozpatrywane na podstawie projektu z konkretnymi rozwiązaniami. Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin zgodnie z §1 ust 2. zarządzenia nr 415/2010 dotyczą zadań inwestycyjnych. Remont ulicy Zemborzyckiej nie jest takim zadaniem. W związku z powyższym standardy te, nie są wiążące dla tego zadania, a stosowanie się do nich w możliwym dla tego zadania zakresie, jest dobrą praktyką prowadzoną przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

Postulowane przez Pana wnioski zmian w organizacji ruchu, polegające na wyznaczeniu pasów rowerowych – równoległych do drogi rowerowej, były na zlecenie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie zaprojektowane oraz przedstawione do opinii zespołu uzgadniającego, w którego skład wchodzą między innymi przedstawiciele Policji. Projekt ten jednak nie został pozytywnie zatwierdzony.

Odnosząc się do kolejnego tematu, informujemy, iż nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego w rejonach o dużym natężeniu ruchu pieszych oraz przy braku terenu na wykonanie wydzielonej drogi rowerowej będzie wykonana z kostki brukowej. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w celu zwiększenia uwagi rowerzystów na zmieniającą się strukturę rodzajową ruchu. Mając na uwadze fakt, że ograniczono ten rodzaj nawierzchni do krótkich odcinków, to występujące wskutek tego lokalne utrudnienia, nie powinny przysporzyć rowerzystom znaczących trudności.

Następny zgłaszany przez Pana problem to przejazd przez bocznicę kolejową. Informujemy, iż rozwiązanie polegające na zakończeniu drogi rowerowej przed bocznicą kolejową oraz wznowienie jej tuż za bocznicą wynika z troski o bezpieczeństwo rowerzystów. Zachowanie ciągłości drogi rowerowej sugerowałoby rowerzystom pierwszeństwo przejazdu, co mogłoby skutkować tragicznymi wypadkami. Przerwanie ciągłości drogi rowerowej wymusza na rowerzyście zachowanie analogiczne, jak na przejściu dla pieszych przez jezdnię, czyli zatrzymanie się i piesze pokonanie przejścia czy przejazdu. Rozważane było również zastosowanie elementów w postaci labiryntu z barierek, wymuszające na rowerzyście sprawdzenie czy w obu kierunkach nie widać zbliżającego się pociągu. Rozwiązanie takie w ocenie projektanta byłoby dużo bardziej uciążliwe dla rowerzystów i nie zostało wprowadzone.

Poruszył Pan również kwestię braku przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach z ul. Budowlaną oraz Kruczkowskiego. Wyjaśniamy, iż brak wykonania tych przejazdów wynika bezpośrednio z charakteru prowadzonych prac, wykonywanych jako remont, a nie budowa lub przebudowa, co w świetle prawa budowlanego znacznie upraszcza i przyśpiesza prace, ale z drugiej strony ogranicza je w zakresie. Wykonanie przejazdów rowerowych wiąże się z przebudową skrzyżowania, w tym sygnalizatorów świetlnych, co z kolei wymaga pozwolenia na budowę. Remont ul. Zemborzyckiej prowadzony jest bez pozwolenia na budowę, w oparciu o zgłoszenie robót nie wymagających tego typu uzgodnień, w związku z czym nie można wykonać takich prac.

Odnośnie zbyt wąskiego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Kruczkowskiego, informujemy, że w chwili, w której zostały wykonane zdjęcia, roboty nie były ukończone, a chodnik w tym miejscu ten będzie poszerzony.

Jeśli chodzi o słup trakcyjny w skrajni drogi rowerowej informujemy, że droga rowerowa zostanie odsunięta od słupa na odległość zapewniającą bezpieczne jej użytkowanie.

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin zgodnie z §1 ust 2. zarządzenia nr 415/2010 dotyczą zadań inwestycyjnych. Remont ulicy Zemborzyckiej nie jest takim zadaniem. W związku z powyższym standardy te nie są wiążące dla tego zadania, a stosowanie się do nich, w możliwym dla tego zadania zakresie, jest dobrą praktyką prowadzoną przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.
Źrodlo odpowiedzi: Biuro Prasowe”

 Fotorelację z ul. Zemborzyckiej znajdą Państwo tu:
http://www.lublinrowerem.pl/2013/09/budowa-pseudo-drogi-rowerowej-na-ul.html

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.