Budżet Obywatelski w Lublinie – walczymy o parkingi rowerowe dla szkół!

W ramach pierwszego w historii Lublina Budżetu Obywatelskiego zgłoszono ponad 300 wniosków o sfinansowanie różnego rodzaju inwestycji na terenie całego miasta. Porozumienie Rowerowe zgłosiło projekt którego celem jest montaż 1200 stojaków rowerowych typu U przy lubelskich szkołach wszystkich poziomów nauczania, a także dodruk 25000 sztuk Przewodnika Miejskiego Rowerzysty z Mapą Rowerową Lublina 2015. Do końca wakacji znane będą wyniki oceny formalnej, jeżeli wniosek przejdzie ją pozytywnie, już pod koniec września rozpoczniemy walkę o wygraną! Łączna wartość obu działań to 362500 zł
Tytuł projektu:

Budowa bezpiecznych parkingów rowerowych przy szkołach wraz ze wznowieniem Przewodnika Miejskiego Rowerzysty z Mapą Rowerową Lublina.
Szczegółowy opis projektu wraz z jego lokalizacją:
Projekt składać się będzie z dwóch głównych, wzajemnie uzupełniających się elementów: 
  • System parkingów rowerowych: 
Wszystkie szkoły każdego poziomu nauczania zlokalizowane na terenie Lublina otrzymają do wspólnego podziału 1200 stojaków rowerowych typu „U” (łącznie 2400 miejsc parkingowych), które zostaną zamontowane w formie zespołów parkingowych o różnej liczbie stojaków. Minimalna liczba stojaków przewidziana na szkołę to 5 sztuk, przeciętna -15-20 sztuk, natomiast maksymalna to 50 sztuk. 
Stojaki, dla zachowania jednolitego stylu, powinny być tożsame ze stojakami, które zostały ustawione w grudniu 2013 roku na terenie dzielnicy Wieniawa przy 4 tamtejszych szkołach (ILO, XXIII LO, SP21, Gim18). W przypadku miejsc wymagających zgody konserwatora zabytków, można wykonać wersję stylizowaną stojaków, bazującą na stojakach ustawionych w Lublinie w 2009 lub 2011 roku. 
Gimnazjum nr 18 i dobre stojaki typu U.
  • Wznowienie Przewodnika Miejskiego Rowerzysty wraz z Mapą Rowerową Lublina: 
Miękkim elementem projektu będzie wznowienie PMR oraz MRL wydanych przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka w Lublinie w 2013 roku, zaktualizowanych na rok 2015. Przewodnik Miejskiego Rowerzysty, 25000 sztuk, wydanie w formacie B5, 36 stron, pełny kolor. Mapa Rowerowa Lublina, 25000 sztuk, format B2, dwustronna, pełny kolor. 
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
Rosnące zatłoczenie na drogach i czas spędzany w korkach, coraz większe koszty podróży samochodowych i negatywne skutki masowej motoryzacji (hałas, spaliny, degradacja przestrzeni miejskiej) sprawiają, że coraz więcej mieszkańców Lublina zaczyna wybierać codzienne przemieszczanie się na rowerze do szkoły czy pracy. Sprzyja temu coraz lepsza i z roku na rok lepiej powiązana infrastruktura rowerowa, a także strategiczne dokumenty przyjęte przez Urząd Miasta (zwłaszcza Polityka Rowerowa Miasta Lublin z 2011 roku), zakładające, że w 2025 roku odsetek podróży przy użyciu roweru wyniesie 15%. 
Kształtowanie dobrych nawyków komunikacyjnych i odpowiedzialności za jakość miasta w którym żyjemy, wzorem pro-rowerowych krajów jak Dania czy Holandia, powinno się odbywać już na poziomie szkolnym. 
Towarzystwo dla Natury i Człowieka w Lublinie – Porozumienie Rowerowe od 2011 roku prowadzi w lubelskich szkołach teoretyczne zajęcia z edukacji rowerowej, poświęcone zrównoważonemu transportowi, przepisom ruchu drogowego, bezpiecznej jazdy czy unikaniu ryzyka kradzieży roweru. Od 2013 roku edukacja rowerowa została rozszerzona o zajęcia praktyczne, obejmujące grupowe przejazdy po drogach i pasach rowerowych, jazdę po ulicy na zasadach ogólnych, pokazu bezpiecznego parkowania roweru oraz indywidualne ćwiczenia poruszania się na skrzyżowaniu. Ćwiczenia te pokazały jak poważne braki mają uczniowie, którzy mają już kartę rowerową, a nie posiadają praktycznego doświadczenia jazdy wśród samochodów, co później powoduje liczne konflikty z kierowcami aut. Łącznie w zajęciach praktycznych i teoretycznych od 2011 roku wzięło udział ponad 4500 uczniów i nauczycieli, a skala edukacji rowerowej stawia Lublin w ścisłej czołówce w Polsce. 
Wybrane lubelskie szkoły już teraz mogą pochwalić się bardzo dużą liczbą uczniów docierających do nich na rowerach (np. SP nr 2, 4, 14, 50, 51 czy Gim nr 16), ale możliwości są dużo większe. Jednym z podstawowych problemów dotykających szkoły i uczniów, obok braku odpowiedniej infrastruktury rowerowej w rejonie szkoły, jest brak dobrych i bezpiecznych parkingów rowerowych. Większość szkół posiada niebezpieczne stojaki typu „wyrwikółka”, a niektóre nie mają ich w ogóle. Stojaki „wyrwikółka” nie tylko znacząco utrudniają wygodne przypinanie roweru i mogą powodować uszkodzenie delikatnych części (hamulce tarczowe, przerzutki), ale też utrwalają bardzo niebezpieczne zachowanie wśród dzieci i młodzieży, polegające na przypinaniu roweru jedynie za przednie koło. O ile więc przy samej szkole ryzyko kradzieży zmniejszają kamery monitoringu, o tyle rower tak przypięty na terenie miasta czy pod blokiem, stanowi bardzo łatwy cel dla złodzieja. 
SP nr 29 i codzienny obrazek pod szkołą
Jedynie cztery szkoły (ILO, XXIII LO, SP21, Gim18), dzięki wsparciu finansowemu Rady Dzielnicy Wieniawa, mogą się poszczycić stojakami tylu „U”, które zostały tam ustawione w grudniu 2013 roku. Stojaki typu „U” pozwalają na wygodne oparcie każdego typu roweru oraz go za ramę do stojaka. Od 2009 roku taki model jest jedynym obowiązującym w Lublinie, coraz chętniej ustawiają go także sieci handlowe i prywatne firmy. 
Wielu dyrektorów szkół zwraca uwagę nie tylko na brak parkingów rowerowych, ale też na zbyt dużą liczbę uczniów dowożonych do szkoły samochodami. Powoduje to poważne zatłoczenie i problemy komunikacyjne przy szkołach, a czasami także konflikty pomiędzy samymi rodzicami. Brak ruchu spowodowany zbyt częstym dowożeniem samochodem wpływa także na otyłość i ogólnie gorszą kondycję fizyczną uczniów. 
Miasto Lublin, idąc w ślady polskich miast w których kwestie dobrych parkingów rowerowych rozwiązano już kompleksowo (Radom, Wrocław czy Gdańsk), krajów Europy Zachodniej czy wreszcie realizując założenia Polityki Rowerowej z 2011 roku, powinno jak najszybciej stworzyć odpowiednie warunki dla dzieci i młodzieży, umożliwiając im bezpieczne zostawienie rowerów przy szkole. Każdy nowy uczeń, który wybierze rower, to jeden samochód mniej w rejonie szkoły, większe bezpieczeństwo, czystsze powietrze i mniejszy hałas. 
SP nr 50 jest jedną z najbardziej rowerowych szkół w Lublinie, niestety ze stojakami złego typu.
Przewodnik Miejskiego Rowerzysty jest publikacją poświęconą zarówno bezpiecznej jeździe na rowerze (przepisy prawa, wyposażenie roweru, infrastruktura, parkowanie i zapięcia), ale także polityce rowerowej Lublina, sugerowanymi trasami dojazdu do centrum wraz z praktycznym informatorem (sklepy i serwisy, organizacje i media rowerowe i inne). Dodatkiem do PMR jest Mapa Rowerowa Lublina, zawierająca aktualnie istniejące oraz planowane trasy rowerowe, wraz lokalizacjami stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego (planowane uruchomienie wakacje 2014). 
PMR będzie podzielony bezpłatnie wg nakładu: 
– 7000 sztuk – uczniowie klasy 4 lub 5 przygotowujący się do egzaminu na kartę rowerową 
– 10000 sztuk – do własnego wykorzystania przez szkoły przy których zostaną zamontowane stojaki rowerowe U (min. 50 szt. na szkołę). 
– 8000 sztuk – przekazane do otwartej dystrybucji wśród rowerzystów i mieszkańców miasta, przy wykorzystaniu Biur Obsługi Mieszkańców UML, informacji turystycznych i organizacji rowerowych. 
Pierwsze wydanie PMR z MRL, w nakładzie 4000 sztuk cieszyło się ogromnym powodzeniem i zostało już wyczerpane. 
Realizacja projektu w pełnym wymiarze kompleksowo rozwiąże problem bezpiecznego parkowania rowerów przy lubelskich szkołach, będzie stanowić zachętę dla uczniów by częściej wybierać jazdę na rowerze, co pozytywnie wpłynie na ich zdrowie oraz spowoduje mniejsze zatłoczenie dróg przy szkołach. Przewodnik Miejskiego Rowerzysty będzie elementem wspierającym edukację młodych rowerzystów, wyjaśniającym rzeczy których nie znajdą oni w podręcznikach szkolnych. 
Poza projektowym działaniem, które jest z nim ściśle powiązane, będzie kontynuacja i rozszerzanie zakresu teoretycznych i praktycznych zajęć rowerowych prowadzonych przez Porozumienie Rowerowe. Wszystkie te trzy elementy są kluczem do poprawy bezpieczeństwa młodych rowerzystów na lubelskich drogach, a także eliminacji negatywnych zachowań (niebezpieczna jazda po chodniku, brak oświetlenia, brak sygnalizacji manewrów czy szybkie przejeżdżanie po przejściu dla pieszych), powodujących konflikty z pieszymi i kierowcami.

Szacunkowe koszty projektu:

1. Stojaki rowerowe typu U (1200 sztuk) – 300000 zł

2. Przewodnik Miejskiego Rowerzysty wraz z Mapą Rowerową Lublina (25000 sztuk)  – 62500 zł


Razem: 362500 zł

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.