Rowerem po Dziesiątej, Czubach, Rurach, Tatarach, … – debaty dzielnicowe

Zapraszamy na cykl rowerowych debat dzielnicowych na:

  • Dziesiąta -> 13.04 o 18:00, VI LO ul. Mickiewicza 36
  • Rury -> 14.04 o 18:00, Dom Kultury LSM ul. Konrada Wallenroda 4a
  • Tatary -> 18.04 o 18:00, Rada Dzielnicy ul. Gospodarcza 32
  • Czuby Południowe -> 19.04 o 18:00, Biblioteka – filia 35 ul Bursztynowa 20
  • Wrotków -> 20.04 o 17:00, Nałkowskich 112A
  • Czechów Południowy-> 21.04 o 18:00, Dom Kultury Czechów Ul. J. Kiepury 5a
  • Śródmieście -> 25.04 o 18:00, Pałac Parysów, s 109
  • Kalinowszczyzna -> 27.04 o 18:00, SP10
  • Miasteczko Akademickie -> 28.04 o 18, Chatka Żaka

Celem spotkania jest z jednej strony prezentacja wyników badań ruchu rowerowego, dostępności rowerowej dzielnicy i bezpieczeństwa rowerzystów oraz perspektyw rozwoju infrastruktury rowerowej w dzielnicy i jej otoczeniu, z drugiej zaś zebranie opinii i propozycji mieszkańców dotyczących komunikacji rowerowej, zwłaszcza barier utrudniających codzienne wykorzystanie roweru w podróży do pracy, szkoły itp.
Postaramy się zidentyfikować wspólnie potencjalne ułatwienia (organizacyjne, infrastrukturalne), które sprawiłyby, że dzielnica stałaby się bardziej przyjazna dla komunikacji rowerowej.

Zapraszamy więc zarówno tych, którzy jeżdżą rowerem, jak i tych, którzy z różnych przyczyn z tego rezygnują, a także tych, którzy po prostu chcieliby, aby ich osiedle było cichsze, spokojniejsze a powietrze czystsze. Wnioski ze spotkania zostaną przekazane władzom miasta.

Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać najnowsze wydanie „Rowerowej Mapy Lublina”, „Poradnik rowerowego aktywisty” i inne materiały. Spotkanie organizowane są we współpracy z Radami Dzielnic.

Wydarzenie FB: FB.com/events/1038784496214311/

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.