Edukacja rowerowa w Białymstoku – podsumowanie

W czasie ostatniego tygodnia nauki roku szkolnego 2013/14 gościliśmy w Białymstoku, gdzie prowadziliśmy zajęcia rowerowe w ramach projektu „Rowerowa Szkoła” dla uczniów tamtejszych szkół podstawowych. Był to nasz drugi wyjazd do stolicy Podlasia, pierwsze tego rodzaju zajęcia przeprowadziliśmy w czerwcu 2013 roku. Zapraszamy na krótkie podsumowanie i fotorelację, w późniejszym terminie ukaże się szerszy opis białostockiej infrastruktury rowerowej, jej wad i zalet.

Zajęcia w SP nr 45 na ul. Łagodnej
Rowerowa Szkoła (www.rowerowaszkola.pl) jest projektem firmowanym przez Miasta dla Rowerów i Wrocławską Inicjatywę Rowerową, realizowanym w 10 miastach w całej Polsce. Porozumienie Rowerowe od kilku lat prowadzi regularnie takie zajęcia w Lublinie, a od 2013 roku także i w Białymstoku, mieście mającym ogromny potencjał i większą niż Lublin liczbę rowerzystów na ulicach.
W dniach 23-26 czerwca br w 11 Szkołach Podstawowych w Białymstoku przeprowadziliśmy 20 zajęć rowerowych (90 min), poświęconych zrównoważonemu transportowi, bezpiecznej jeździe na rowerze, przepisów prawa czy uniknięciu ryzyka kradzieży. Uczniowie otrzymywali materiały m.in. książeczkę „Miasta dla Rowerów” a także brali udział w konkursie, w którym nagrodami były dobre zapięcie typu U-lock. lampka przednia i lampka tylna. W zajęciach wzięło udział łącznie 437 uczniów. 

Biorąc pod uwagę liczbę szkół i ich zainteresowanie projektem liczba 20 zajęć jest zdecydowanie niewystarczająca, natomiast stanowi dobrą podstawę do rozwijania działań na rzecz promocji ruchu rowerowego w Białymstoku. Elementu, którego z przyczyn logistycznych (odległość od Lublina i niepewność pogody) nie jesteśmy póki co w stanie zrealizować w Białymstoku, są praktyczne zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po mieście, które z powodzeniem udaje nam się rozwijać w Lublinie. Ich zasadność jest tym większa, że liczba uczniów dojeżdżających w tym mieście do szkoły rowerami jest naprawdę imponująca, co pokazują poniższe fotografie.
Zajęcia w SP nr 50 na ul. Pułaskiego
 SP nr 50 na ul. Pułaskiego, w porównaniu do ubiegłego roku dostawiono… 3 stojaki U; na szczęście są jeszcze barierki.
 SP nr 51 na ul. Kluka, tu również dostawiono kilka (5) stojaków U, przy czym potrzeby są 15 razy większe.
 SP nr 51 na ul. Kluka; w ubiegłym roku pod tą szkołą naliczyliśmy aż 111 rowerów!
 SP nr 28 na ul. Warmińskiej.
  SP nr 49 na ul. Armii Krajowej.
 Uczniowie SP nr 45 na ul. Łagodnej z nagrodami.
 SP nr 45 na ul. Łagodnej, rowery przypięte wszędzie tylko nie do „wyrwikółki”.
 SP nr 19 na ul. Broniewskiego.
Już wkrótce pierwsze podsumowania z zajęć rowerowych prowadzonych przez nas w Lublinie!

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.