Finał konkursu „Rowerem do Szkoły”

30 listopada wręczyliśmy nagrody dla zwycięskich zespołów uczniowskich, biorących udział w konkursie „Rowerem do Szkoły”.
Zadaniem zespołów było przygotowanie prezentacji multimedialnej, której celem jest ukazanie aktywności uczniów i uczennic oraz samej szkoły w zakresie promocji zrównoważonych zachowań transportowych, ważnym elementem była promocja roweru jako ekologicznego środka transportu oraz promocja wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się rowerem do szkoły.

Wręczenie nagród odbyło się 30 listopada w Wydziale Oświaty i Wychowania UM Lublin o godz. 10.00.
Na konkurs wpłynęło 13 prac uczniów i uczennic, głównie ze szkół podstawowych i gimnazjów Lublina.

Dzięki współpracy Porozumienia Rowerowego, Towarzystwa dla Natury i Człowieka oraz Wydziału Oświaty i Wychowania prace zostały ocenione przez jury w składzie – Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora Wydziału, Ewa Banaś, inspektor Wydziału Oświaty, Michał Wolny – Towarzystwo dla Natury i Człowieka.

W kategorii „szkoły podstawowe” wręczono dwie pierwsze nagrody równorzędne: Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Balladyny) i Szkoła Podstawowa nr 10 (ul. Kalinowszczyzna) za wysoki poziom merytoryczny prac konkursowych, dużą i różnorodną aktywność własną w zakresie promocji ruchu rowerowego, współpracę z podmiotami spoza szkoły.

W kategorii „gimnazja” nagrodę otrzymał zespół uczniowski z Gimnazjum nr 15 (ul. Elektryczna) za przygotowanie prezentacji najbardziej adekwatnej do tematyki ogłoszonego konkursu.

Każdy z zespołów uczniowskich otrzymał komplet bezpiecznych, u-kształtnych stojaków rowerowych do montażu przed swoją szkołą oraz nagrody indywidualne w postaci akcesoriów rowerowych.

Konkurs „Rowerem do Szkoły” jest częścią kampanii Lublin Rowerem, której celem jest promocja zrównoważonych zachowań transportowych wśród dzieci i młodzieży, a także promocja i wiedza o bezpiecznym poruszaniu się rowerem do szkoły.

Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz Porozumienie Rowerowe, we współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania UM Lublin.

Zwycięskim zespołom gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim szkołom za udział w konkursie.
Kampania „Lublin rowerem” jest współfinansowana ze środków Miasta Lublin.

[shashin type=”album” id=”9″ size=”small” crop=”n” columns=”3″ caption=”y” order=”date” position=”center”]

 

Zwycięskie prezentacje:

Gimnazjum nr 15:

[embeddoc url=”http://gdurl.com/2SfO/download”]

Szkoła Podstawowa nr 3:

[embeddoc url=”http://gdurl.com/kmul/download”]

Szkoła Podstawowa nr 10:

[embeddoc url=”http://gdurl.com/uipq/download”]

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.