Happening polsko-białoruski „Rowerzyści bez granic” [Deptak, sobota 23.08 godz. 13:00]

„Porozumienie Rowerowe – Lublin oraz organizacja „Dzedzich Brest” zapraszają mieszkańców Lublina na happening na rzecz umożliwienia przekraczania granicy państwowej z Białorusią na rowerze. W trakcie happeningu będzie można podpisać petycję za dopuszczeniem ruchu rowerowego przez granicę polsko-białoruską, szczególnie na najważniejszym przejściu „Terespol -Brześć” (punkt kontrolny „Warszawski Most”). 
Happening współorganizuje grupa rowerzystów z Brześcia białoruskiego, która w ramach kampanii społecznej Za Velo Brest, będzie promować międzypaństwową turystykę rowerową między Polską a Białorusią. Zapraszamy do udziału w happeningu i rozmowy z białoruskimi rowerzystami w sobotę 23 sierpnia o godzinie 13.00 na Deptaku koło Ratusza.
W czasie pobytu w Lublinie białoruscy rowerzyści wezmą także udział w objeździe infrastruktury rowerowej Lublina, przewidzianej na godzinę 15:30.
Zakaz przekraczania granicy na rowerze jest sprzeczny z polityką Unii Europejskiej, której celem jest rozwiązanie problemów ochrony środowiska, poszanowanie praw i wolności człowieka, ustanowienie dobrosąsiedzkich stosunków z państwami- sąsiadami UE. Umożliwienie przejazdu rowerem przez polsko-białoruskie przejścia graniczne przyczyni się do upowszechnienia roweru jako środka transportu dla mieszkańców Polski i Białorusi, zwłaszcza z terenu Euroregionu „Bug”. Ponadto działanie takie umożliwi uprawianie transgranicznej turystyki rowerowej na planowanej międzynarodowej trasie rowerowej EuroVelo EV2.

Pełna treść petycji znajduje się na stronie: 
Podpisz! Twój głos ma znaczenie!”
Pełna treść petycji:

Do:
Minister Spraw Wewnętrznych Polski Wojewoda Lubelski Do Szefa Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
+48 22 5004000
tomasz.lipski@strazgraniczna.pl, gabinet.kg@strazgraniczna.pl, kancelaria.glowna@msw.gov.pl,
W ostatnich latach popularność transportu rowerowego zarówno w Polsce jak i na Białorusi wzrasta. Wykorzystywanie rowerów w życiu codziennym ma pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie obywateli. W celu promowania roweru jako środka transportu dla obywateli oraz popularyzacji turystyki międzynarodowej, wymiany kulturowej między Polską a Białorusią uważamy za stosowne wprowadzenie praktyki przekraczania granicy na rowerze.
W celu uzyskania informacji o możliwości przekraczania granicy na rowerze, w roku 2012 zostały wysłane przez nas wnioski do Komitetów Granicznych Białorusi i Polski (w załączniku). Otrzymane przez nas odpowiedzi potwierdzają informacje o punktach kontrolnych, w których można przekroczyć granicę na rowerze i nie zawierają zakazu przekraczania granicy na rowerze w popularnym dla mieszkańców obwodu Brzeskiego i województwa lubelskiego punkcie granicznym „Warszawski Most”.
Jednak przeprowadzone przez nas 14 października 2012 roku próbne przekroczenie granicy na rowerze w punkcie kontrolnym „Warszawski Most” informację tą potwierdziło tylko częściowo: w punkcie kontrolnym po stronie białoruskiej rowerzyści posiadający odpowiednie dokumenty bez problemów przekroczyli granicę, natomiast po stronie polskiej napotkali oni problemy. Dopiero po długich negocjacjach rowerzystom umożliwiono przekroczenie granicy.
W tym samym czasie, pracownicy polskiej straży granicznej poinformowali nas, że umożliwili nam przekroczenie granicy wyłącznie w ramach wyjątku oraz, że w przyszłości aby przekroczyć polską granicę w punkcie kontrolnym „Warszawski Most” na rowerze powinniśmy uzyskać pozwolenie od komendanta straży granicznej z czego wynika, że przekraczanie granicy na rowerze w punkcie kontrolnym „Warszawski Most” jest niemożliwe.
Swoją decyzję przedstawiciele polskiej straży granicznej argumentowali m. in. brakiem niezbędnej infrastruktury do bezpiecznego przemieszczania się rowerzystów. Naszym zdaniem argument ten jest bezpodstawny, ponieważ jednocześnie w punkcie kontrolnym „Warszawski Most” zezwala się na przekraczanie granicy na motocyklach i motorowerach, bezpieczne przemieszczanie się którymi wg nas wymaga spełnienia podobnych, jeśli nie identycznych, warunków jak przemieszczanie się rowerem.
Ponadto zakaz przekraczania granicy na rowerze jest sprzeczny z polityką Unii Europejskiej, której celem jest rozwiązanie problemów ochrony środowiska, poszanowanie praw i wolności człowieka, ustanowienie dobrosąsiedzkich stosunków z państwami- sąsiadami UE.
W celu popularyzacji roweru jako środka transportu dla mieszkańców regionu transgranicznego Białorusi i Polski oraz rozwijania turystyki międzynarodowej, wymiany kulturowej między Polską a Białorusią, wartości UE dla obywateli Białorusi, prosimy o pozwolenie na przekraczanie granicy na rowerze na wszystkich przejściach granicznych, na których możliwy jest przejazd samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, w tym również w punkcie kontrolnym „Warszawski Most”. W celu uproszczenia procedury rejestracji rowerzystów proponujemy umożliwienie przekraczania granicy rowerem osobom nie posiadającym towarów podlegających pisemnej deklaracji. Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróży, przejście obywateli ułatwieniach na granicy polsko-białoruskiej, sugestie układ rower pieszy most Brześć-Terespol.
Z nadzieją na pozytywne rozpatrzenie powyżej przedstawionej prośby oraz wyrazami szacunku.
Niżej podpisany/a:
Uladzimir Krasko
Kampania spoleczna Za Brzesc rowerowy
224000 Brzesc, Bialorus
zavelobrest@gmail.com

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.