Happening „Rowerzyści bez granic” – fotorelacja

W sobotę 23 sierpnia wspólnie z kolegami i koleżankami z Brześcia zorganizowaliśmy na deptaku happening, którego celem było nagłośnienie problemu przekraczania granicy polsko-białoruskiej na rowerze. Podczas akcji zebraliśmy kilkaset podpisów pod petycją w tej sprawie, a po jej zakończeniu odwiedziliśmy kilka dobrych rozwiązań w infrastrukturze rowerowej Lublina.

Petycję można podpisać również przez internet:
http://petycje.pl/10737

 

Brześć popiera kontraruch rowerowy!

Zdjęcia: Aleksander Wiącek

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.