II Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego, Lublin, 16-17 czerwca 2014 – ZAPROSZENIE

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa wraz z Urzędem Miasta Lublin oraz Lubelskim Urzędem Wojewódzkim i Porozumieniem Rowerowym mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w II Kongresie Rozwoju Ruchu Rowerowego, który odbędzie się w Lublinie w dniach 16-17 czerwca 2014 roku w Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12. 
Ta dwudniowa impreza o znaczeniu ponadregionalnym, odbywająca się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka, poświęcona jest przede wszystkim prezentacji wielopłaszczyznowych korzyści płynących z rozwoju ruchu rowerowego zarówno w aspekcie komunikacyjnym, jak również turystycznym. 
Podczas Kongresu odbędzie się prezentacja najlepszych praktyk wdrażania polityk rowerowych oraz mechanizmów ich finansowania. Czekają nas prezentacje oficerów rowerowych z wiodących rowerowo miast w Polsce, a także inspirujące wystąpienia prelegentów z zagranicy (Francja, Niemcy, Dania). 
Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszani są przedstawiciele wszystkich podmiotów mających wpływ na rozwój ruchu rowerowego, tacy jak: reprezentanci samorządów wszystkich szczebli, lokalni politycy, działacze organizacji pozarządowych, eksperci i naukowcy oraz przedstawiciele biznesu rowerowego. 
Kongres ma ambicję transferu do regionu i kraju najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia efektywnej polityki rozwoju ruchu rowerowego oraz zainicjowanie międzysektorowej współpracy zmierzającej do uzyskania efektu synergii w działaniach na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. 
Pełen program spotkania znajduje się na stronie rowerowy.wroclaw.pl :
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: rajd@barycz.pl.

Link do wydarzenia na FB: 
https://www.facebook.com/events/1427718864157073/

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.