II Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego w Lublinie – podsumowanie

W dniach 16-17 czerwca 2014 roku w Centrum Kultury w Lublinie odbył się II Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego, poświęcony korzyściom jakie niesie za sobą rozwój ruchu rowerowego zarówno w aspekcie komunikacyjnym jak i turystycznym. W Kongresie udział wzięli goście z zagranicy (Dania, Francja), Ambasador Królestwa Danii w Polsce Pan Steen Hommel oraz przedstawiciele samorządów, władz miasta i organizacji rowerowych z całej Polski zrzeszonych w sieci „Miasta dla Rowerów”.
W pierwszym rzędzie siedzą kolejno: przedstawiciel UML, z-ca Prezydenta Stanisław Kalinowski, Ambasador Danii Steen Hommel, przedstawiciel wojewody Michał Krawczyk, Prezydent Krzysztof Żuk oraz oficer rowerowy Michał Przepiórka.

Kongres otworzył Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk, który zadeklarował dalsze starania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście, a jeszcze przed uruchomieniem Lubelskiego Roweru Miejskiego wyraził nadzieję że system ten jak najszybciej zostanie rozbudowany.
W imieniu wojewody lubelskiego, Pana Wojciecha Wilka, głos zabrał jego doradca, Radny Rady Miasta Lublin Pan Michał Krawczyk.Oprócz podkreślenia znaczenia roweru jako coraz ważniejszego środka transportu w mieście najważniejsza była deklaracja wojewody, który będzie aktywnie walczył o uruchomienie pieszo rowerowego przejścia granicznego Hrebenne-Rawa Ruska, obecnie niedostępnego (formalnie) dla rowerzystów, pomimo iż biegnie tamtędy Centralny Szlak Rowerowy Roztocza Kraśnik-Lwów.
Pierwszą prezentację przedstawił Pan Steen Hommel, Ambasador Królestwa Danii w Polsce który mówił o rowerze jako symbolu życia w Danii. Podkreślił także, że rower to przede wszystkim szybkie przemieszczanie się po mieście, oszczędność pieniędzy i lepsze zdrowie. Wysokiej jakości infrastruktura rowerowa pozwala na całoroczne sprawne poruszanie się rowerem, dzięki czemu nie trzeba na co dzień poruszać się samochodem. Ambasador przypomniał również wizytę w Lublinie we wrześniu 2013 roku, kiedy to spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 a następnie razem z nimi na swoim specjalnym rowerem cargo odwiedził rondo rowerowe.
Czas-pieniądze-zdrowie-dobre samopoczucie czyli podstawa sensu jazdy na rowerze w Danii
Oliver Schneider, który gościł już w Lublinie przy okazji serii wykładów o wielkiej rewolucji rowerowej we Francji – Velorution (luty 2013), z nieco krytycznej strony spojrzał na problematykę miejskich wypożyczalni rowerowych. Podkreślił że kluczem do sukcesu jest dokładne przygotowanie projektu, odpowiednie dogęszczenie stacji i liczba rowerów, a także zwrócenie uwagi na uwarunkowania lokalne.
Tomasz Wojtkiewicz, prezes firmy Nextbike, największego w Polsce operatora rowerów publicznych (w tym Veturilo a także Lubelskiego Roweru Miejskiego) omówił wady i zalety poszczególnych systemów w różnych miastach na przestrzeni ostatnich lat, poczynając od pierwszego w Polsce krakowskiego Bike One. Podał także przykład Bikera, który uruchomiono niedawno w Białymstoku, gdzie kluczem do sukcesu było powiązanie go z transportem zbiorowym i dodatkowe darmowe 10 min jazdy dla posiadaczy karty miejskiej. Inne czynniki były z kolei powodem sukcesu warszawskiego Veturilo, o czym mówił Łukasz Puchalski.
Michał Beim zajął się problematyką rowerową od strony planowania miast, podkreślił że przyszłością transportu jest intermodalność (łączenie co najmniej dwóch środków transportu, np rower+pociąg) a także multimodalność, czyli korzystanie z różnych środków transportu w zależności od potrzeb (dojazd do pracy – rower, duże zakupy – samochód, wyjazd do innego miasta – pociąg itp). Przedstawił możliwości tworzenia zintegrowanych węzłów transportowych, w tym systemów Bike and Ride.
Radek Lesisz, w zastępstwie wrocławskiego oficera rowerowego Daniela Chojnackiego, omówił politykę rowerową Wrocławia, miasta które ma znaczne osiągnięcia w zakresie nowoczesnej infrastruktury rowerowej (śluzy, kontrapasy, stojaki) i najwyższy w Polsce procentowy udział ruchu rowerowego w wśród dużych miast.
Jens Erik Larsen, którego poznaliśmy już w 2011 roku w czasie wizyty studyjnej w Kopenhadze, kompleksowo przedstawił działania Danii w zakresie tworzenia turystycznych długodystansowych tras rowerowych, w tym sieci EuroVelo. Dbałość o szczegółowe oznakowanie tras i węzłów, miejsca odpoczynku, certyfikowane hotele i inne istotne obiekty po drodze, a przede wszystkim najwyższej klasy wydzielone asfaltowe drogi rowerowe pokazały, jak długą drogę przed sobą ma Polska w tym temacie.
Różnice te zostały jeszcze bardziej podkreślone przez Aleksandra Buczyńskiego, który na rowerze od wielu lat objeżdża szlaki rowerowe w Polsce i w Europie. Polskie tworzenie szlaków rowerowych zwykle kończy się na mapie, znaczku w terenie i wiacie w lesie, a jazda rowerzysty w półmetrowej głębokości błocie bądź zbyt wąskiej kładce. Przykład szlaków Odra-Nysa po stronie polskiej i niemieckiej jest wręcz klasycznym tego przykładem. 
Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu Jakub Opoczyński wręcz znokautował wszystkich przeciwników kontraruchu rowerowego (ci niestety i tak byli nieobecni), podając twarde dane z liczby ulic jednokierunkowych w Gdańsku udostępnionych dwukierunkowo dla rowerzystów (kontrapas lub tylko T-22, razem aż 127 ulic), a także dane dotyczące wypadkowości. Tylko jedno zdarzenie wynikające z organizacji ruchu przez 5 lat na tylu ulicach, jednoznacznie świadczy o zasadności stosowania kontraruchu.
Dyskusja na zakończenie pierwszego dnia
Drugi dzień Kongresu rozpoczęła kolejna prezentacja Łukasza Puchalskiego, poświęcona stricte jego pracy jako pełnomocnika ds ruchu rowerowego. Uruchomienie Veturilo spowodowało znaczny progres zarówno w ilości dostępnych środków finansowych na rowery, a także jakości powstającej infrastruktury (nowe drogi rowerowe, pasy, kontrapasy czy stojaki rowerowe oraz bike&ride).
Michał Przepiórka, jako przedstawiciel lubelskiego Urzędu Miasta omówił zmiany jakie zaszły w kilku ostatnich latach w Lublinie, dzięki współpracy środowiska rowerowego z władzami miasta. Podobnie rzecz miała się w przypadku Pawła Wiśniewskiego z Torunia, który przedstawił także przykład kilku świetnych (acz nie pozbawionych do końca błędów) asfaltowych regionalnych tras rowerowych łączących Toruń z miejscowościami położonymi na północ i południe od niego.
Rafał Ejsmont przedstawił założenia BYPAD (Bicycle Policy Audit), który pozwala samorządom na rzetelną analizę prowadzonej przez nie polityki rowerowej, znalezienie w niej słabych i mocnych stron, oraz wprowadzenie odpowiednich zmian.
W kolejnej prezentacji Oliver Schneider pokazał jakie zmiany zaszły i dalej zachodzą w miastach we Francji, które wiele lat temu postawiły na samochody, a teraz się od niego odwracają, stawiając na alternatywne środki transportu. Oprócz rowerowej rewolucji we Francji swój renesans przeżywa także tramwaj, co powinno być ważnym sygnałem dla polskich nie-tramwajowych miast, które wahają się nad budową tej pierwszej linii (np. Radom).
Marcin Hyła z Krakowa na bazie 10 lat obowiązywania w tym mieście standardów rowerowych, pokazał jak zmieniało się podejście do tworzenia infrastruktury rowerowej na przykładach z całego kraju. Od kostki brukowej, dróg rowerowych w bezsensownych miejscach czy różnych obiektów na ich środku, po wysokiej jakości asfalt, kontrapasy, coraz bardziej zatłoczone parkingi rowerowe i nowoczesne rozwiązania „podczepiane” pod wiadukty autostradowe.
Ostatnim akcentem Kongresu było wystąpienie Doroty Lachowskiej z LROT, która omówiła ideę budowanej właśnie Trasy Rowerowej Polski Wschodniej (GreenVelo), przechodzącej przez Lubelszczyznę i cztery inne województwa. 
A na zakończenie…
Kongres Rowerowy był pierwszym tej rangi wydarzeniem rowerowym które odbyło się w Lublinie. Niestety kolejny raz przekonaliśmy się, że dla wielu lubelskich urzędników kwestia nieustannego kształcenia się i poznawania nowinek z kraju i świata jest rzeczą absolutnie obcą, zakłócającą codzienną rutynę przerzucania papierów i użerania się z petentami którzy „czegoś chcą” a szczególnie gdy są to rowerzyści. Wydaje się, że choćby nawet Kongres odbywał się na ulicy Krochmalnej 13, to i tak nie znaleziono by na niego czasu.
Wśród rowerzystów z całej Polski, którzy przyjechali na Kongres, krąży już nawet anegdota z tym związana:
– czy na sali są osoby z Zarządu Dróg?
– tak, są… ale z Łodzi
Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli Miast dla Rowerów z Ambasadorem Danii Steenem Hommelem.
Prezentacje z Kongresu do pobrania:
Steen Hommel, Ambasador Królestwa Danii – Duńska kultura rowerowa 

Olivier Schneider, Francuska Federacja Cyklistów – Doświadczenia miast francuskich z rowerem miejskim 

Tomasz Wojtkiewicz, Nextbike – Doświadczenia miast polskich z rowerem miejskim 

Łukasz Puchalski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa – Doświadczenia Warszawy w implementacji rowerów miejskich Veturilo 
https://drive.google.com/file/d/0B9eUHenPuoYZNk9uVUZ2WnNkNDQ/edit?usp=sharing

Michał Beim, Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuPlanowanie miast przyjaznych rowerom 

Radek Lesisz, Wrocławska Inicjatywa RowerowaPolityka rowerowa Wrocławia 

Jens Erik Larsen, Foreningen Frie Fugle (Dania)Doświadczenia Danii w rozwoju długodystansowych tras rowerowych 
https://drive.google.com/file/d/0B9eUHenPuoYZSW9aWS1PWGVBb28/edit?usp=sharing

Aleksander Buczyński, Stowarzyszenie Zielone MazowszeRowerowe trasy długodystansowe – najlepsze praktyki we wdrażaniu 

Jakub Opoczyński, Urząd Miasta GdańskDoświadczenia Gdańska płynące z dopuszczenia kontraruchu rowerowego 

Łukasz Puchalski, Urząd Miasta Stołecznego WarszawaDoświadczenia Pełnomocnika Prezydenta Warszawy do spraw komunikacji rowerowej 
https://drive.google.com/file/d/0B9eUHenPuoYZUkxnamVjLTFKZk0/edit?usp=sharing

Michał Przepiórka, oficer rowerowy LublinaDoświadczenia oficera rowerowego miasta Lublin 
https://drive.google.com/file/d/0B9eUHenPuoYZcnpqeE4yM2F2MEk/edit?usp=sharing

Paweł Wiśniewski, ToruńDoświadczenia oficera rowerowego Torunia 
https://drive.google.com/file/d/0B9eUHenPuoYZV1FIVDdzYkxyYlE/edit?usp=sharing

Rafał Ejsmont, audytor BYPAD, ekspert ds. mobilności BYPAD – narzędzie kreowania lokalnej polityki rowerowej 
https://drive.google.com/file/d/0B9eUHenPuoYZSWJCN1NWX210NVU/edit?usp=sharing

Olivier Schneider, Francuska Federacja CyklistówMiasta mobilne rowerowo miastami przyszłości 

Marcin Hyła, prezes stowarzyszenia Miasta dla Rowerów10 lat obowiązywania standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa 

Dorota Lachowska, Lubelska Regionalna Organizacja TurystycznaTrasa Rowerowa Polski Wschodniej 
https://drive.google.com/file/d/0B9eUHenPuoYZRjloR0pmWlZYSlk/edit?usp=sharing

Kongres w mediach:

Telewizja Lublin – Panorama Lubelska:
Radio Lublin:
Radio Centrum:
Gazeta Wyborcza Lublin:
Dziennik Wschodni:
Kurier Lubelski:
Portal Samorządowy:

Kongres był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.