Interwencje: walczmy razem o kontraruch i śluzy rowerowe w rejonie ulicy Narutowicza!

W minionym tygodniu Porozumienie Rowerowe złożyło do ZDiM pismo dotyczące aktualizacji dokumentacji stałej organizacji ruchu w rejonie ul. Narutowicza, gdzie aktualnie trwa kompleksowa przebudowa kilkunastu ulic pomiędzy ul. Okopową i Lipową. Doceniając fakt, że cztery ulice zostały wytypowane do wprowadzenia kontraruchu rowerowego, nie zapominajmy że drugie tyle zostało pominiętych. Ulice Wschodnia, Graniczna czy Środkowa jak najbardziej powinny być po przebudowie dostępne dwukierunkowo dla rowerzystów, co wynika z wygody i bezpieczeństwa dla nich, ale także i finansów Miasta Lublin! Treść pisma poniżej, natomiast gorąco apelujemy o lobbing w tej sprawie i wysyłanie poparcia na dialog@lublin.eu

Sz. P. Kazimierz Pidek

          Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie         

Sprawa dotyczy: aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Lipowej do ul. Okopowej w Lublinie wraz z ulicami bocznymi.

             W związku z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Lipowej do ul. Okopowej w Lublinie wraz z ulicami bocznymi Porozumienie Rowerowe wnosi o dokonanie niżej wymienionych zmian w projekcie wraz z ich uzasadnieniem.

            Przebudowa rejonu ul. Narutowicza stanowi znakomity moment na wprowadzenie możliwie największej liczby rozwiązań ułatwiających bezpieczne i wygodne poruszanie się rowerem po tej części miasta. Wobec braku infrastruktury (drogi rowerowe, pasy) na samej ulicy Narutowicza niezbędne jest maksymalne wykorzystanie dla ruchu rowerowego bocznych przylegających do niej ulic, przede wszystkim w formie kontraruchu rowerowego a także śluz rowerowych i stojaków rowerowych typu U. Wszystkie te działania stanowią nie tylko element ułatwiający rozwój ruchu rowerowego, ale także edukację samych rowerzystów, którzy bardzo często mają duże problemy z bezpiecznym i zgodnym z przepisami poruszaniem się po drogach miejskich.

            Z dużym zadowoleniem przyjmujemy fakt, że jednym z efektów pracy zespołu ds. kontraruchu rowerowego przy Prezydencie Miasta Lublin będzie wdrożenie tego rozwiązania w rejonie ulicy Narutowicza, znacznie ułatwiającego poruszanie się rowerzystom. Mając na względzie założenia Polityki Rowerowej Miasta Lublin (2011) i deklarację poparcia ze strony Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka wyrażoną podczas II Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego w Lublinie, wnosimy by kontraruchem objąć wszystkie jednokierunkowe ulice w tym rejonie miasta, a nie tylko część z nich. Niedostępne dwukierunkowo dla rowerzystów ul. Wschodnia czy Graniczna będą w dalszym ciągu znaczne wydłużały czas przejazdu, a także powodowały negatywne zjawiska w postaci jazdy rowerem po chodniku, w celu skrócenia sobie drogi.

           Znając obawy ZDiM dotyczące szerokości ulic z kontraruchem rowerowym pragniemy przypomnieć oficjalne dane z Urzędu Miasta z Gdańska, który jest krajowym liderem w jego wdrażaniu. Od 2009 roku dwukierunkowo udostępniono tam rowerzystom już ponad 130 ulic jednokierunkowych, w większości bez wymalowanego kontrapasa, przy czym najwęższa z nich ma jedynie 2,8 metra szerokości i nie stanowi to żadnego problemu dla bezpieczeństwa ruchu. W ciągu 5 lat doszło w tym mieście do zaledwie jednego zdarzenia z udziałem rowerzysty wynikającego z istnienia kontraruchu, co dowodzi niezwykle wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Tymczasem ul. Wschodnia (4,0 m) czy Graniczna (3,5 m) pomimo ich dużego znaczenia nie zostały objęte kontraruchem.

            Niezwykle ważny jest również aspekt finansowy – zgodnie z odpowiedzią ZDiM na interpelację Radnej Rady Miasta Lublin Pani Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak  (IR_122_2014) na niezależne wdrażanie w Lublinie kontraruchu rowerowego nie są przewidziane obecnie żadne środki finansowe. Wobec tego faktu kompleksowe dopuszczenie kontraruchu w rejonie ul. Narutowicza stanowić będzie także przykład dobrego zarządzania finansami publicznymi czyli podatkami samych mieszkańców. Późniejsze zmiany na już przebudowanych ulicach będą wymagały czasu, nowych projektów organizacji ruchu i dodatkowych środków finansowych, które mogłyby być wykorzystane przecież w innym celu.           

Uwagi do projektu:

  1. Dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na całej długości ul. Granicznej.

Uzasadnienie: Po zmianie organizacji ruchu każdy mieszkaniec ul. Granicznej chcący dojechać do domu od strony ulicy Narutowicza lub Okopowej będzie zmuszony do zjeżdżania w dół ul. Mościckiego bądź ul. Gminną (kontra ruchem) a następnie podjeżdżać w górę ul. Graniczną. Stanowi to znaczne wydłużenie drogi przejazdu a przede wszystkim większy wysiłek fizyczny osoby jadącej rowerem.

  1. Dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na całej długości ul. Wschodniej i ul. Środkowej.

Uzasadnienie: Podobnie jak w przypadku ul. Granicznej brak dwukierunkowego ruchu rowerowego na w/w ulicach stanowić będzie znaczne wydłużenie czasu jazdy rowerzysty i konieczność niepotrzebnej jazdy pod górę. Dopuszczenie kontraruchu na w/w ulicach jest także niezbędne z uwagi na zabranie możliwości skrętu w lewo z ul. Narutowicza drogę dojazdową do III Urzędu Skarbowego.

  1. Wykonanie śluz rowerowych na skrzyżowaniu Piłsudskiego – Lipowa – Narutowicza

Uzasadnienie: Brak infrastruktury rowerowej w ciągu wszystkich w/w ulic, a jednocześnie duży ruch rowerowy we wszystkich relacjach (zarówno na ulicy jak i po chodnikach) powinien wymusić wykonanie ułatwień dla rowerzystów tym na szczególnie ruchliwym skrzyżowaniu. Jednym z najtrudniejszych manewrów dla rowerzysty jest skręt w lewo, wymuszający przecięcie 2-3 pasów ruchu i ustawienie się na pasie do lewoskrętu. Wobec powyższego wnosimy o wykonanie śluz rowerowych w następujących relacjach:– al. Piłsudskiego, śluza rowerowa na wszystkich trzech pasach ruchu przed linią zatrzymań dla pojazdów; śluza umożliwi bezpieczny przejazd od krawężnika w przypadku czerwonego światła dla relacji Piłsudskiego – Lipowa i skręcenie w lewo w relacji Piłsudskiego – Narutowicza.– ul. Narutowicza (kierunek Nadbystrzycka), śluza rowerowa na prawym pasie ruchu (jazda na wprost i skręt w prawo) przed planowaną linią zatrzymań dla pojazdów.– ul. Narutowicza (kierunek Plac Wolności), Śluza rowerowa na obu pasach ruchu przed skrzyżowaniem, której głównym celem będzie ułatwienie skrętu w lewo w ul. Lipową i Chopina.– ul. Lipowa, wykonanie śluzy rowerowej na prawym i środkowym pasie ruchu pomiędzy planowanym przejazdem rowerowym a tarczą skrzyżowania. Celem śluzy będzie przede wszystkim możliwość kontynuowania jazdy rowerem w kierunku al. Piłsudskiego przez osoby jadące z ul. Chopina, wobec braku możliwości zatrzymania się na obszarze przejazdu rowerowego.
 

  1. Włączenie drogi rowerowej w ul. Chopina :

Wykonanie strefy wyłączonej pomiędzy pasem ruchu dla samochodów a końcem drogi rowerowej, umożliwiającej bezpieczne włączenie się rowerzysty do ruchu w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. Identyczne rozwiązanie zostało zastosowane na ul. Filaretów, w miejscu włączenia drogi rowerowej w ul. Grażyny.

  1. Skrzyżowanie ul. Orlej i Konopnickiej:

Wykonanie wysepki dzielącej ze znakiem U-5b i C-9 (mini) na wlocie ruchu rowerowego w kierunku ul. Okopowej.

  1. Stojaki rowerowe typu „U”:

Z uwagi na całkowity brak w projekcie przebudowy rejonu ul. Narutowicza bezpiecznych stojaków rowerowych typu U, wnosimy również by w wybranych miejscach dokonać zamiany projektowanych słupków typu „Lublin” na stojaki rowerowe typu U. Pozwoli to obniżyć koszty w przypadku montażu zupełnie nowych stojaków już po przebudowie ulicy, a jednocześnie nie będzie zabierało dodatkowego miejsca pieszym na chodniku. Stojaki rowerowe U powinny być w takiej sytuacji ustawione nie rzadziej niż co 25 metrów i być zgodne ze stylizowanym wzorem ustawianym przez Miasto Lublin w latach 2009 lub 2011.
 Pismo do wiadomości:– Pan Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin– Pan Michał  Przepiórka, oficer rowerowy– Radni Rady Miasta: Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Elżbieta Mroczkowska, Zbigniew Jurkowski, Stanisław Podgórski, Jacek Bednarczyk, Marcin Nowak– Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Gazeta Wyborcza, Radio Lublin, TVP Lublin i inne

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.