IV Kongres rozwoju ruchu rowerowego

W dniach 20-21 stycznia w Warszawie miał miejsce 4 Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego. Z Lublina byli obecni przedstawiciele Porozumienia Rowerowego oraz Aleksander Wiącek i Michał Przepiórka z Urzędu Miasta Lublin. Wydarzenie było skierowane głównie do samorządów, z województwa lubelskiego zauważyliśmy także delegacje z Biłgoraja czy Świdnika. Kongres wykorzystaliśmy do nawiązania kontaktów. Zabraliśmy także swoje wydawnictwa, które cieszyły się bardzo dużą popularnością.

Kongres miał na celu promować najlepsze praktyki w zakresie wdrażania polityk rowerowych w miastach Polski i Unii Europejskiej oraz omówić skutki „pro rowerowej” nowelizacji rozporządzeń. W trakcie kongresu omówiono także potrzeby i możliwości działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów a zainteresowane samorządy mogły zaczerpnąć wiedzy prosto od praktyków.

Pierwszego dnia Cezary Grochowski (Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Miasta dla Rowerów) przedstawił porównanie polityk rowerowy miast Polski na podstawie społecznych raportów wykonanych przez organizacje rowerowe. Opiszemy to w oddzielnym artykule, ale już teraz wspomnimy, że Lublin wypadł bardzo dobrze.

Następnie Miłosz Tatara (Kraków Miastem Rowerów) pokazał przykłady dobrej praktyk w zakresie rowerowych rozwiązań infrastrukturalnych z całej Polski. Po nim o polityce rowerowej Warszawy opowiedział pracownik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Prezentacja ta zawierała zarówno istniejące wdrożenia jak  i plany związane z  nowelizacją rozporządzeń. Byliśmy pod wrażeniem ile w Warszawie się dzieje oraz w jaki sposób odbywa się komunikacja społeczna związana ze sprawami rowerowymi.

Jakub Szymczak (Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Miasta dla Rowerów) zaprezentował rekomendacje w zakresie zarządzania polityką rowerową na przykładzie audytu rowerowego (BYPADu) Poznania. Przekaz jaki płynął z prezentacji  to potrzeba współdziałania z organizacjami rowerowymi i ciągłego doskonalenia procesu planowanie – wdrażanie – ewaluacja. Uważamy, że w Lublinie taki audyt bardzo by się przydał.

Wanda Nowotarska (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) opowiadała o koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza. Największe wrażenie zrobił na nas fakt, że wszystkie dane zbierane w ramach tego zadania są dostępne w internecie. Choć same trasy istnieją głównie na papierze to widać, że rośnie poważny konkurent dla szlaku Green Velo.

W tym momencie przyszedł moment na międzynarodowy akcent – Bernadette Caillard-Humeau (Francuskie Stowarzyszenie Klub Miast Rowerowych, FUB) mówiła o współpracy samorządów na rzecz rozwoju ruchu rowerowego we Francji – na przykładzie swojego miasta rodzinnego – Angers. Po niej  dr Michał Beim  (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) omówił kwestię  autostrad rowerowych jako narzędzi rozwoju ruchu rowerowego w aglomeracjach. Szczególne wrażenie zrobiła na nas sieć takich tras w Zagłębiu Ruhry.

Olivier Schneider (FUB, Francja) zakończył prezentacje pierwszego dnia przeglądem najlepszych praktyk w zakresie wdrażania polityki rowerowej w miastach francuskich. Najbardziej w pamięć zapadły nam zielona strzałka dla rowerzystów, roczne wypożyczalnie rowerów dla studentów oraz stowarzyszenie osób, które prowadzę biznes w oparciu o rowery towarowe (od żywności, przez przeprowadzki, po hydraulika).

Po ostatniej prezentacji  Olivier otworzył panel dyskusyjny „Wyzwania dla samorządów w zakresie polityki rowerowej”. W trakcie jego trwania padło wiele pytań ze strony samorządowców, którzy widać, że byli pod wrażeniem tego co mogli przez cały dzień zobaczyć.

Po panelu osoby chętne mogły wybrać się na objazd infrastruktury rowerowej. Nad odśnieżaniem Warszawa musi jeszcze popracować, ale zmiany jakie tam zachodzą są do pozazdroszczenia.

Drugiego dnia Daniel Chojnacki (Urząd Miejski Wrocławia) opowiedział o infrastrukturze rowerowej w centrum Wrocławia i najważniejszych barierach prawnych we wdrażaniu wzorcowych rozwiązań. Trzeba przyznać, że Wrocław jest obecnie liderem we wdrażaniu nowych rozwiązań. Co ciekawe urzędnik nie bał się mówić także o błędach, które zdarzało się popełniać czy o tym, że część rozwiązań jest niezgodna z przepisami, ale bezpieczna stąd nikt nie odważa się ich kwestionować. Najciekawszą rzeczą, którą zaprezentował były progi sinusoidalne, które są przyjazne rowerzystom. Największe wrażenie zrobił na nas fakt, że we Wrocławiu taki progi wykonuje się także z asfaltu!

Następnie Marcin Hyła (Miasta dla Rowerów) opowiedział o praktycznych możliwościach wynikające z pro rowerowej zmiany rozporządzeń. Prezentacja zawierały przykłady możliwych rozwiązań, w tym śluzy typu 5 z Lublina (choć posłużyła ona raczej do zaprezentowania, iż taka już w Polsce istnieje niż dobrej praktyki – śluza w Lublinie jest utrudnieniem dla rowerzystów). Co ważne wszystkie ilustracje prelegenta pochodziły z Polski co świadczy o tym, że większość dobrych rozwiązań zza granicy udało się już w Polsce wdrożyć.

Na zakończenie odbył się warsztat „Perspektywa współpracy pomiędzy samorządami a organizacjami rowerowymi na rzecz rozwoju ruchu rowerowego” z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli samorządów i organizacji rowerowych.

[shashin type=”albumphotos” id=”11″ size=”small” crop=”n” columns=”max” caption=”y” order=”date” position=”center”]

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.