Kolejna nowość w Lublinie, czyli C-16+T-22 na błoniach koło Zamku

Kilka dni temu w Lublinie pojawiło się kolejne nowe i bardzo praktyczne rozwiązanie rowerowe, dzięki któremu jednoznacznie uregulowana została kwestia ruchu rowerowego na chodniku biegnącym od Placu Zamkowego do targu przy al. Unii Lubelskiej.
Rozwiązanie to polega na oznakowaniu w/w chodnika znakami C-16 „droga dla pieszych” z tabliczką T-22 „nie dotyczy rowerów„, co daje rowerzystom możliwość całkowicie legalnego poruszania się po nim w obu kierunkach, naturalnie przy zachowaniu zasady pierwszeństwa pieszych. Oczywiście ruch rowerowy w tym miejscu funkcjonował „od zawsze” bez oznakowania pionowego, podobnie jak na ulicy Koziej, ale ze względów edukacyjnych i nauki szacunku dla przepisów prawa takie zmiany są wskazane.

Kombinacja znaków C-16+T-22, bardzo popularna np. w Krakowie, stosowana jest zwykle tam, gdzie z różnych względów nie ma drogi rowerowej (brak funduszy, brak miejsca), a jazda po ulicy może być uznana za niebezpieczną przez część rowerzystów. Jednocześnie znaki te nie oznaczają obowiązku korzystania z tak oznakowanego chodnika przez rowerzystę, dając mu wolny wybór: chodnik lub jezdnia. Jest to więc bez porównania lepszy sposób organizacji ruchu rowerowego niż bezkrytyczne stawianie znaków C16/13 i zmuszanie rowerzysty do jazdy po infrastrukturze często nienadającej się do normalnej jazdy rowerem.

Dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku wzdłuż ul. Teligi w Krakowie.
Warto podkreślić, że jest to kolejne w ostatnim czasie miejsce z uregulowanym ruchem rowerowym w Lublinie. Wcześniej dopuszczono ruch rowerów na zamkniętym dla ruchu samochodowego odcinku ul. Północnej (kierunek Kosmowskiej->Ducha), a także uruchomiono kontraruch na ul. Koziej. O zasadach organizacji ruchu rowerowego w Ogrodzie Saskim napiszemy wkrótce.

Zdjęcia: Aleksander Wiącek

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.