Konferencja „Aktywna Mobilność jako istotny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020” – podsumowanie

W ostatnią środę, 12.03.2014 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Aktywna Mobilność jako istotny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020”, poświęcona sprawom związanym z warunkami i szansami rozwoju alternatywnych dla samochodu środków transportu, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego i pieszego.
 
Konferencja była organizowana przez Polską Unię Mobilności Aktywnej (PUMA) z Gdańska, w ramach projektu Central MeetBike.
W imieniu Prezydenta Miasta Lublina głos zabrała Pani Iwona Haponiuk z-ca dyr. Wydziału Sportu i Turystyki UM Lublin, a następnie wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Krzysztof Grabczuk, który mówił o perspektywie środków finansowych dla województwa lubelskiego na lata 2014-20, w tym na infrastrukturę rowerową, a także o planie budowy Trasy Rowerowej Polski Wschodniej.
Kolejne prezentacje dotyczyły rozwoju ruchu rowerowego w Lublinie (Michał Przepiórka – oficer rowerowy), zrównoważonych planów mobilności SUMP (Andrzej B. Piotrowicz – Sekretarz Generalny PUMA), systemu certyfikacji obiektów noclegowych w ramach sieci tras rowerowych EuroVelo (Rafał Galiński – PSWE Gdańsk) oraz działaniom na rzecz edukacji rowerowej w Lublinie (Aleksander Wiącek – Porozumienie Rowerowe). Tą część konferencji zakończyła prezentacja video dotycząca zrównoważonej mobilności (Mikael Colville-Andersen – Kopenhaga).
Na zakończenie konferencji odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu, w której udział wzięli Pan Ryszard Pasikowski (dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie), Michał Przepiórka i Aleksander Wiącek.
Jednym z najważniejszych efektów konferencji, oprócz przedstawionych bardzo wielu ciekawych i wartych wdrożenia rozwiązań, było nawiązanie kontaktu z dyr. Pasikowskim i deklaracja współpracy WORD-u i Porozumienia Rowerowego w dziedzinie edukacji rowerowej, zarówno na poziomie uczniów szkół podstawowych, jak i szkolenia nauczycieli-egzaminatorów na kartę rowerową.

W konferencji udział wzięła również ekipa z Inicjatywy Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom, z którą niedawno nawiązaliśmy aktywną współpracę. Relacja z rowerowej wizyty w Biłgoraju już wkrótce na naszej stronie.

Prezentacje z konferencji do pobrania:
Mikael Colville-Andersen – „Bicycle culture by design” – prezentacja video (wersja angielska)

Zdjęcia: Aleksander Wiącek

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.