Konferencja „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze”

17.03 10:30 odbyła się w sejmie konferencja „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze”. Miała na celu przekazanie doświadczeń edukacyjnych związanych z edukacją rowerową. Na konferencji byli przedstawiciele z różnych dziedzin (szkolnictwo, posłowie, policja, wordy, grupy rowerowe, itp.), byli też przedstawiciele z Lublina.

Transmisja archiwalna z sejmu


rowery.lublin.eu

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu Rowerowa Szkoła – zintegrowanego programu edukacyjnego na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach, realizowanego przez stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednym z nadrzędnych celów spotkania jest próba wypracowania rozwiązań, które pozwolą na unowocześnienie programu szkolenia rowerzystów na poziomie krajowym, co ma niebagatelne znaczenie wobec wzrastającego ruchu rowerowego w miastach i niskiego poziomu wiedzy samych rowerzystów.

Konferencję otworzyli i przywitali zgromadzonych gości Pani Poseł Ewa Wolak, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej oraz Cezary Grochowski ze stowarzyszenia Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej. Łącznie wzięło w niej udział ponad 120 uczestników, reprezentujących ośrodki zajmujące się edukacją, szkoleniem i bezpieczeństwem z całej Polski.

Wśród prezentacji, których celem było zaprezentowanie obecnych doświadczeń w zakresie edukacji rowerowej, obecne były dwa tematy z Lublina. Prezentację Lublin rowerem. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych przedstawił Michał Wolny z Towarzystwa dla Natury i Człowieka – Porozumienia Rowerowego, natomiast o Praktycznej edukacji rowerowej na ulicach miasta – doświadczeniach z Lublina  mówił Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta Miasta Lublin ds. polityki rowerowej.

Bogaty program edukacji rowerowej, wspieranej finansowo przez Urząd Miasta Lublin, pozwolił w 2014 roku na przeprowadzenie łącznie 90 godzin zajęć w normalnym ruchu drogowym, w których wzięło udział ponad 440 osób. W 2015 roku planowane są kolejne serie zajęć z edukacji rowerowej, zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

Pozostałe prezentacje przedstawione na konferencji obejmowały:

  • Wyzwania w zakresie edukacji o bezpieczeństwie na podstawie danych z raportów na temat zdarzeń z udziałem rowerzystów

Cezary Grochowski, stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

  • Doświadczenia francuskie w edukacji rowerowej

Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów

  • Prezentacja projektu „Rowerowa szkoła” (oferta projektu, dotychczasowe działania, doświadczenia płynące z praktycznych zajęć doskonalenia)

Cezary Grochowski, stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

  • Cykloedukacja – edukacja ekologiczna młodych krakowian z zakresu zrównoważonego transportu

Miłosz Tatara, stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

  • Dobre praktyki w zakresie działań edukacyjnych oraz współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem rowerzystów w Olsztynie

Mirosław Arczak, Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Rozwoju Systemu Komunikacji Rowerowej

Autor: Aleksander Więcek

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.