Kontraruch rowerowy w Lublinie nr 3 – ul. Szczygla

Ulica Szczygla na Bronowicach jest trzecią w Lublinie na której dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerowy (kontraruch). Przypomnijmy, że dwie poprzednie ulice to Grygowej (na wiadukcie) oraz Kozia; w najbliższych dniach to rozwiązanie pojawi się także na czterech ulicach w rejonie Narutowicza (Wschodniej, Środkowej, Orlej i Konopnickiej). 
Ulica Szczygla jest poprzeczną do ulicy Grabskiego, na której niedawno pojawiły się pasy rowerowe. Jej szerokość wynosi 3,5 m, co absolutnie nie przeszkadza w bezpiecznym wymijaniu się rowerzystów i kierowców. 
Widok od strony ul. Grabskiego.

Widok od strony skrzyżowania z ul. Gilową.

Wylot ul. Gilowej w Szczyglą.

 Dojazd do Grabskiego, A-7 obowiązuje tylko rowerzystów.

Pasy rowerowe na Grabskiego.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.