Kontynuujemy działania na rzecz przyjaznej infrastruktury rowerowej!

Dzięki otrzymaniu grantu z Fundacji Batorego będziemy mogli kontynuować nasze działania na rzecz przyjaznej infrastruktury rowerowej! Nasz plan na najbliższe 18 miesięcy to w dalszym ciągu przyglądać się temu co się dzieje w Lublinie, ale także przyjrzeć się temu co się dzieje w naszym województwie – na drogach krajowych, wojewódzkich, ale także w miastach powiatowych. Chcemy przenieść nasze doświadczenie w tworzeniu infrastruktury przyjaznej rowerzystom na całe województwo. Pamiętamy jak jeszcze 7 lat temu kostka na drogach dla rowerów czy zakręty od ekierki były standardem. Dziś jesteśmy o wiele dalej. Niestety pozytywne przykłady nie wszędzie są powielane. Będziemy działać by to zmienić!

Co mamy zamiar zrobić?

Monitorować rozbudowę infrastruktury drogowej w Lublinie, głównych miastach regionu oraz na wybranych drogach w województwie pod kątem potrzeb rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. W tym celu będziemy zgłaszali uwag do opracowywanych projektów czy już w trakcie prac budowlanych a nawet po, jak w przypadku ostatniej interwencji dotyczącej lokalizacji przystanku na drodze dla rowerów.

Czego oczekujemy?

Liczymy, że efektem podejmowanych przez nas działań będzie podniesienie jakości realizowanych inwestycji oraz zwiększenie ich dostępność dla rowerzystów.

Author: Krzysztof Kowalik