Kozia w obie strony dla rowerów! Początek ofensywy T-22 w Lublinie

W dniu dzisiejszym 19.03.2014 roku, po wielu latach starań ze strony rowerzystów, na ulicy Koziej w Lublinie pojawiły się znaki dopuszczające dwukierunkowy ruch rowerowy w tym miejscu, co wreszcie pozwoli legalnie przejechać od Placu Łokietka do Placu Wolności. Chociaż „od zawsze” i tak wszyscy jeździli nią w obie strony nie patrząc na znaki, dzisiejsze wydarzenie można śmiało nazwać symbolem prorowerowych zmian w Lublinie, odrzucających niemoc, która towarzyszyła tak prostej czynności jak zamocowanie dwóch tabliczek T-22 „nie dotyczy rowerów”.

Dwukierunkowy ruch rowerowy na ul. Koziej został dopuszczony jedynie poprzez tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów”, umieszczone pod znakami „B-2” zakaz wjazdu i D-3 „droga jednokierunkowa”, bez oznakowania poziomego, czyli kontrapasa. Jest to pierwsza tego typu ulica w Lublinie, natomiast druga z dopuszczonym ruchem w obie strony – pierwszą była ul. Grygowej, a konkretnie wiadukt nad torami kolejowymi (lipiec 2012, z oznakowaniem poziomym). Warto wiedzieć, że pierwsza tabliczka T-22 na ul. Koziej pojawiła się w październiku 2010 roku, dzięki czemu zalegalizowano przejazd rowerem od ul. Bernardyńskiej na Pl. Łokietka.
T-22 na Koziej to pierwszy namacalny efekt działania zespołu ds kontraruchu rowerowego w Lublinie, który zainaugurował swoją pracę 7 lutego br, dzięki zaangażowaniu Prezydenta Stanisława Kalinowskiego, a po interpelacji grupy radnych Rady Miasta. Wdrażanie kontraruchu rowerowego jest jednym z elementów mających zwiększyć atrakcyjność poruszania się na rowerze po Lublinie, a także zwiększającym szanse na sukces Lubelskiego Roweru Miejskiego, który wystartuje już w wakacje. 
W przygotowaniu do realizacji są już kolejne ulice jednokierunkowe.

Fot. Aleksander Wiącek

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.