Lubelska Deklaracja Rowerowa 2018-2023

Wybory samorządowe za pasem – który z kandydatów i kandydatek na urząd prezydenta Lublina jest najbardziej rowerowy? Postanowiliśmy ich o to zapytać. 

Po co powstała Deklaracja?

By pytanie o rowery nie zamieniło się w karuzelę czczych obietnic – usystematyzowaliśmy postulaty środowiska rowerowego w formie Lubelskiej Deklaracji Rowerowej na lata 2018-23. Są to postulaty dotyczące wyłącznie poruszania się rowerem po mieście, stąd nie ma tu postulatów sportowych (jak budowa BikeParku) czy turystycznych.
Deklaracja zawiera 7 punktów punktów, które przyszły prezydent Lublina mógłby zrealizować dla rozwoju transportu rowerowego w mieście. Zaprosiliśmy kandydatów na urząd prezydenta do podpisania Deklaracji, w całości lub wybranych punktów, w zakresie jaki ich zdaniem jest konieczny.  Po wyborach przypilnujemy wdrażania obietnic podpisanych przez przyszłego Prezydenta Lublina.

Lubelska Deklaracja Rowerowa na lata 2018-23

 • Obiecuję wybudować … km wydzielonych dróg rowerowych rocznie.
Obecnie w Lublinie jest ok. 120 km dróg rowerowych. Ze Strategii Realizacji Systemu Dróg
Rowerowych wynika, że należy wybudować dodatkowe 200 km dróg rowerowych by jazda rowerem po Lublinie była komfortowa i bezpieczna. Opracowanie wskazuje na potrzebę budowy aż 20 km dróg rowerowych rocznie. Obecnie drogi dla rowerów powstają głównie przy przebudowie dróg dla samochodów. W efekcie najważniejsze trasy rowerowe łączące przedmieścia z Centrum nie są budowane. Powyższa deklaracja dotyczy budowy dróg rowerowych niezależnie od inwestycji drogowych.
 • Obiecuję, że każdego roku poprawię bezpieczeństwo pod … szkołami podstawowymi w Lublinie.
Otoczenie szkół nie jest bezpieczne dla najmłodszych mieszkańców Lublina. Zazwyczaj dojazd samochodem jest możliwy pod same drzwi szkoły, co obniża bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczniów. Chcemy, żeby otoczenie szkół było bezpieczne dla pieszych, rowerzystów czy uczniów dojeżdżających na hulajnogach czy deskorolkach. Jednocześnie chcemy by każdy uczeń musiał pokonać ostatnie kilkadziesiąt metrów o własnych siłach, co pozwoli walczyć z plagą otyłości.
By to zrealizować należy utworzyć pod szkołami strefy wolne od samochodów. Jednocześnie w promieniu pół kilometra od szkoły otoczenie powinno być bezpieczne dla uczniów – wyznaczone najważniejsze drogi dla rowerów, bezpieczne chodniki i przejścia dla pieszych. Dojście do szkoły powinno być komfortowe (likwidacja schodów czy krawężników), oraz szybkie (umożliwiać przejście przez teren szkoły, zamiast dookoła ogrodzenia szkoły).
 • Obiecuję dopuścić ruch rowerowy na Starym Mieście.
W Lublinie ruch rowerowy w obrębie Starego Miasta jest od wielu lat zakazany. W praktyce zakazu tego nie przestrzega większość rowerzystów a Straż Miejska czy Policja nie wystawia za to mandatów. Pomimo zakazu jazdy rowerem po Starym Mieście zlokalizowano tam kilkanaście stojaków rowerowych a nawet wypożyczalnię rowerów! Chcemy by jazda rowerem po Starym Mieście była dopuszczona, ponieważ zlikwiduje ona istniejącą fikcję oraz pozwoli na rozpoczęcie używania rowerów towarowych do dostaw (rozwiązanie takie było zaprezentowane na Kongresie Mobilności Aktywnej przez menadżera śródmieścia).
 • Obiecuję wprowadzić ułatwienia dla rowerzystów na … ulicach w Centrum
Centrum Lublina nie jest przyjazne rowerzystom. Koncepcja Organizacji Ruchu W Obszarze Centralnym Miasta Lublin wskazuje jakie działania podjąć by wprowadzić priorytet dla ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji zbiorowej. Jednocześnie pozwoli to uporządkować parkowanie i zmniejszyć ruch tranzytowy. Przełoży się na większy komfort życia mieszkańców Centrum oraz łatwiejsze poruszanie i parkowanie w Centrum, dla osób, które muszą tam przyjechać samochodem. Z ankiety wykonanej we wrześniu 2018 przez Porozumienie Rowerowe wynika, że aż 93,5% mieszkańców Lublina oczekuje takich usprawnień. Usprawnienia polegają m.in. na uspokajaniu ruchu, tworzenia ulic jednokierunkowych z parkowaniem na jezdni, ślepych ulic przejezdnych dla rowerów, ulic dostępnych tylko dla właścicieli lokali i mieszkań.
 • Obiecuję rozpocząć budowę najważniejszych tras rowerowych w 2019 roku:
  • ukończenie trasy łączącej Felin z Centrum, poprzez budowę dwóch brakujących odcinków drogi rowerowej wzdłuż Drogi Męczenników Majdanka (odcinek pomiędzy Krańcową a Lotniczą oraz pomiędzy Wrońską a Łęczyńską),
  • trasa łącząca Filaretów z al.Smorawińskiego, wzdłuż Sowińskiego i Poniatowskiego, w szczególności umożliwienie przejazdu rowerem przez węzeł Poniatowskiego,
  • ukończenie trasy łączącej Czechów z Centrum, poprzez wykonanie drogi dla rowerów (lub pasów rowerowych) wzdłuż ulicy Lubomelskiej i Wieniawskiej,
  • ukończenie trasy łączącej Ponikwodę z Centrum, poprzez wykonanie drogi dla rowerów (lub pasów rowerowych) od ulicy Andersa do Bajkowskiego,
  • stworzenie połączenia z Kalinowszczyzny do Centrum wzdłuż al. Lwowskiej,
  • dokończenie trasy W-Z (al. Solidarności), poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Kompozytorów Polskich-Prusa oraz oznakowanie trasy wzdłuż ul. Północnej od Ducha do Placu Zamkowego,
  • trasa wzdłuż Głębokiej, na odcinku Filaretów – Nadbystrzycka,
  • trasa wzdłuż Zana, na odcinku Filaretów – Nadbystrzycka (po stronie południowej),
  • trasa wzdłuż al. Kraśnickiej, na odcinku od Bohaterów Monte Cassino do al. Racławickich (po stronie południowej).

Na poniższej mapie brakujące odcinki zaznaczono ciemno niebieską linią (przerywaną linią zaznaczono trasę z ul. Ducha do pl. Zamkowego, która prowadziłaby w ruchu ogólnym po jezdni).

 • Obiecuję stworzyć … miejsc parkingowych dla rowerów na uczelniach wyższych oraz … zamykanych parkingów rowerowych pod akademikami
Jedną z przeszkód dla dojeżdżania rowerem na uczelnie jest brak stojaków rowerowych pod wydziałami oraz brak zamykanych parkingów pod akademikami. Wdrożenie takich rozwiązań zwiększyłoby rolę komunikacji rowerowej wśród studentów.
 • Obiecuję, że będę realizować dokumenty warunkujące Politykę rowerową i konsultować projekty dot. infrastruktury rowerowej ze środowiskiem rowerowym.
Obecnie w urzędzie brak jest osób odpowiedzialnych za realizację polityki rowerowej. Widoczny jest brak podejścia systemowego, w którym za realizację polityki odpowiada każdy urzędnik. Wiele rozwiązań nie jest przyjaznych rowerzystom. Nie jest wykorzystywana wiedza i doświadczenie środowiska rowerowego. Wdrażanie tego postulatu nie wymaga kosztów – wymaga dobrej woli.

Kto stoi za deklaracją?

Author: Krzysztof Kowalik