Mamy pierwsze stojaki rowerowe typu U przy szkołach w Lublinie!

Dzień 16 grudnia 2013 roku na trwale wpisze się w kalendarz ważnych wydarzeń związanych z rozwojem ruchu rowerowego w Lublinie. Dzięki staraniom i zaangażowaniu wielu osób, w dniu dzisiejszym przy dwóch pierwszych szkołach na terenie miasta stanęły bezpieczne U-kształtne stojaki rowerowe. Łącznie w ramach tego zadania pojawią się 32 stojaki typu U (razem 64 miejsca parkingowe) przy czterech szkołach na terenie dzielnicy Wieniawa.
Problem parkowania rowerów na terenie Wieniawy był znany od dawna, przy szkołach albo nie było w ogóle stojaków, albo były to niebezpieczne „wyrwikółka”. Spotkanie dzielnicowe „Wieniawa Rowerem”, które odbyło się w dniu 17.09.2013 roku w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, wspólne pismo do Ratusza dyrektorów szkół z Wieniawy, a przede wszystkim przychylność Rady Dzielnicy Wieniawa, która zabezpieczyła środki finansowe na tą inwestycję, przyczyniły się do tego jakże ważnego w skali miasta sukcesu.
Co ważne, cały proces inwestycyjny, od wyboru stojaków, ich liczby, lokalizacji i ustawienia był konsultowany i nadzorowany, dzięki czemu parkingi z pewnością będą spełniały oczekiwaniom użytkowników.
W tym roku stojaki będą ustawione przy trzech szkołach, natomiast w przyszłym pojawią się przy kolejnej – I LO im. Stanisława Staszica na Al. Racławickich, gdzie z racji trwającego remontu nie można wykonać prac montażowych.
Wg posiadanych przez nas danych, cztery szkoły otrzymają odpowiednio:
Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja, ul. Długosza 8 – 17 stojaków (zamontowano 12)
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, ul. Józefa Poniatowskiego 5 – 5 stojaków
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, ul. Zuchów 1 – 5 stojaków
I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, Al. Racławickie 26 – 5 stojaków (montaż w 2014)
Warto wiedzieć, że wszystkie wymienione szkoły biorą udział w projektach edukacyjnych organizowanych przez Porozumienie Rowerowe. Dyrektorzy szkół z innych dzielnic również wyrażają wolę, by dobre parkingi rowerowe znalazły się także i u nich. Mamy nadzieję, że dobrzy przykład z Wieniawy sprawi, że znajdą się kolejne środki finansowe i już za rok żadna szkoła w Lublinie będzie taki parking posiadać.
Gimnazjum nr 18:

A te „stojaki” najlepiej na złom 😉
Inwestycją dodatkową, która powinna zostać wykonana dla ułatwienia dojścia do stojaków, są pochylnie na schodach od strony ul. Długosza.
XXIII Liceum Ogólnokształcące:
Ławka stojąca zbyt blisko stojaka ma być przestawiona.
Ostatni raz przypinamy się tu do ławki 🙂
Szkoła Podstawowa nr 21, w dniu dzisiejszym wykonano tylko część prac.
Zdjęcia: Aleksander Wiącek

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.