25 grudnia 2016

Oferty

Edukacja Rowerowa

Prowadzimy zajęcia teoretyczne już od 5 lat. Przeszkoliliśmy już blisko 14 tysięcy osób z czego połowa to zajęcia teoretyczne. Nasze zajęcia mają szeroką gamę merytoryczną:

 • tematyka stricte rowerowa, komunikacja
 • tematyka zrównoważonego transportu
 • tematyka ekologiczna

Szkolimy też różne grupy wiekowe:

 • dzieci z podstawówki
 • młodzież z gimnazjum
 • młodzież ze szkół średnich

Tematyka:

 • normy prawne, w sposób dostosowany do wieku, znaki drogowe
 • typy infrastruktury rowerowej
 • ciekawostki rowerowe (typy rowerów, ubiór, )
 • sygnalizowanie manewrów
 • wyposażenie rowerzysty i roweru
 • co to jest zrównoważony transport
 • transport intermodalny – zarówno miejski jak i podmiejski
 • rower publiczny
 • rower jako środek komunikacji
 • zachowania ekologiczne
 • korzyści płynących z promocji ruchu rowerowego
 • zagadnienia dotyczące bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście

Forma:

Prezentacja multimedialna połączona z dyskusją, zakończona konkursem z nagrodami rzeczowymi.

Czas:

Niezależnie od poziomu zajęcia trwają 2 razy po 45 min czyli dwie godziny lekcyjne.

Liczba uczestników:

Jednorazowo w szkoleniu mogą wziąć udział 20 – 40 osób m/w jedna do dwóch klas.

Cel szkolenia:

Celami głównymi szkolenia są podniesienie wiedzy uczestników w zakresie danej tematyki oraz zmiana zachowań czy to komunikacyjnych czy ekologicznych. Celami pobocznymi ale również ważnymi jest pokazanie problemów oraz możliwości ich rozwiązania w celu ochrony środowiska, zmniejszenia kosztów podróży czy też poprawa świadomości.

Prowadzimy warsztaty praktyczne z doskonalenia nauki jazdy na rowerze już od 3 lat. Przeszkoliliśmy już blisko 14 tysięcy osób z czego połowa to zajęcia praktyczne.  Szkolimy różne grupy wiekowe:

 • dzieci z podstawówki
 • młodzież z gimnazjum
 • młodzież ze szkół średnich

Tematyka:

 • bezpieczne parkowanie roweru
 • wykorzystanie stacji roweru publicznego
 • jazda po ulicach bez wydzielonej infrastruktury rowerowej.
 • ćwiczenie niebezpiecznych manewrów rowerowych
 • nauka jazdy w grupie
 • pokazanie zachowania kierowców i na co trzeba zwracać uwagę
 • sygnalizowanie manewrów w praktyce
 • sprawdzenie sprawności rowerów do jazdy
 • grupa w ramach przejazdu pozna różne rodzaje infrastruktury tj. drogi rowerowe, pasy rowerowe, ulice z kontraruchem rowerowym i rondo rowerowe (wybrane szkoły)
 • przed rozpoczęciem ćwiczeń uczestnicy/ki sprawdzają stan techniczny roweru, w asyście prowadzącego zajęcia (m.in. komplet narzędzi rowerowych).

Forma:

Uliczny przejazd rowerowy wraz uczestnikami.

Czas:

Niezależnie od poziomu zajęcia trwają 3 razy po 45 min czyli trzy godziny lekcyjne.

Liczba uczestników:

Jednorazowo w szkoleniu mogą wziąć udział 10 – 15 osób m/w jedna grupa z klasy. Wyjazd w teren wiąże się z posiadanie własnych rowerów oraz karty rowerowej. W wyjeździe uczestniczył opiekun uczestników oraz jeden do dwóch prowadzących na grupę (zależnie od osób w grupie).

Cel szkolenia:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności uczniów/uczennic w zakresie bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście, poznanie w praktyce przepisów prawa, ćwiczenie koordynacji ruchu oraz panowania nad rowerem a także zasady bezpiecznego parkowania roweru na stojakach typu U. Uczestnicy poznają infrastrukturę oraz zdobywają wiedzę jak się na niej poruszać i zachowywać.

Prowadzimy zajęcia teoretyczne (od 5 lat), praktyczne (od 3 lat) oraz warsztaty (od 3 lat). Przeszkoliliśmy już blisko 14 tysięcy osób. Mamy bogate doświadczenia zarówno w Lublinie jak i w innych miastach. Uczestniczyliśmy w wyjazdach studyjnych oraz w wizytach edukacyjnych zagranicą.

Od poprzedniego roku prowadzimy zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków we współpracy z Miasteczkiem Ruchu Drogowego.

Zajęcia składają się z dwóch modułów. Pierwszy moduł teoretyczny a drugi praktyczny

WYKŁADY TEORETYCZNE

Tematyka:

 • znaki drogowe
 • infrastruktura rowerowa
 • ciekawostki rowerowe (typy rowerów, ubiór, inne)
 • sygnalizowanie manewrów
 • wyposażenie rowerzysty i roweru
 • co to jest zrównoważony transport
 • transport intermodalny – zarówno miejski jak i podmiejski
 • rower publiczny
 • rower jako środek komunikacji
 • zachowania ekologiczne
 • korzyści płynących z promocji ruchu rowerowego
 • zagadnienia dotyczące bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście

Forma:

Prezentacja multimedialna połączona z zabawą.

Czas:

Zajęcia trwają 45 min.

Cel szkolenia:

Celami głównym jest podniesienie wiedzy i umiejętności poprzez prezentacje poprawnych zachowań oraz zabawę.

ROWEROWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Tematyka:

 • sygnalizowanie manewrów w praktyce
 • sprawdzenie sprawności rowerów do jazdy
 • ćwiczenia manewrów
 • nauka jazdy w grupie
 • grupa w ramach przejazdu pozna różne rodzaje infrastruktury tj. drogi rowerowe, pasy rowerowe, ulice z kontraruchem rowerowym i rondo rowerowe (wybrane szkoły)
 • przed rozpoczęciem ćwiczeń uczestnicy/ki sprawdzają stan techniczny roweru, w asyście prowadzącego zajęcia (m.in. komplet narzędzi rowerowych).

Forma:

Przejazd w formie zabawy oraz pokazywania po Miasteczku Ruchu Drogowego.

Czas:

Zajęcia trwają 2 razy 45 min.

Cel szkolenia:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście, poznanie w praktyce przepisów prawa, ćwiczenie koordynacji ruchu oraz panowania nad rowerem a także zasady bezpiecznego parkowania roweru na stojakach typu U. Uczestnicy poznają infrastrukturę oraz zdobywają wiedzę jak się na niej poruszać i zachowywać.

Liczba uczestników – łącznie dwa moduły:

Jednorazowo w szkoleniu mogą wziąć udział 20-40 osób. W zajęciach uczestniczy opiekun uczestników oraz jeden prowadzących na grupę.

Prowadzimy zajęcia teoretyczne (od 5 lat), praktyczne (od 3 lat) oraz warsztaty (od 3 lat). Przeszkoliliśmy już blisko 14 tysięcy osób. Mamy bogate doświadczenia zarówno w Lublinie jak i w innych miastach. Uczestniczyliśmy w wyjazdach studyjnych oraz w wizytach edukacyjnych zagranicą.

Nasze zajęcia mają szeroką gamę merytoryczną:

 • tematyka stricte rowerowa, komunikacja
 • tematyka zrównoważonego transportu
 • tematyka ekologiczna

Szkolimy też różne grupy wiekowe:

 • dzieci z podstawówki
 • młodzież z gimnazjum
 • młodzież ze szkół średnich
 • dorośli

Szkolenie dla nauczycieli Wychowania Komunikacyjnego mające na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie nowopowstałej infrastruktury rowerowej jak również elementów praktycznych.

Szkolenie składa się z dwóch osobnych działów. Wykładów teoretycznych oraz warsztatów praktycznych.

W Listopadzie 2014 odbyły się pierwsze takie szkolenie w Lublinie we współpracy z WORD:

http://lublinrowerem.pl/szkolenie-dla-nauczycieli-teoretyczna-i-praktyczna-edukacja-rowerowa-dla-uczniow-na-rzecz-bezpiecznego-poruszania-sie-rowerem-po-miescie-podsumowanie/

WYKŁADY TEORETYCZNE

Tematyka:

 • normy prawne, znaki drogowe
 • typy infrastruktury rowerowej
 • ciekawostki rowerowe (typy rowerów, ubiór, inne)
 • sygnalizowanie manewrów
 • wyposażenie rowerzysty i roweru
 • co to jest zrównoważony transport
 • transport intermodalny – zarówno miejski jak i podmiejski
 • rower publiczny
 • rower jako środek komunikacji
 • zachowania ekologiczne
 • korzyści płynących z promocji ruchu rowerowego
 • zagadnienia dotyczące bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście

Forma:

Prezentacja multimedialna połączona z dyskusją.

Czas:

Zajęcia trwają 90 min czyli dwie godziny lekcyjne.

Liczba uczestników:

Jednorazowo w szkoleniu mogą wziąć udział ok. 20 osób.

Cel szkolenia:

Celami głównymi szkolenia są podniesienie wiedzy uczestników w zakresie danej tematyki często zmiana zachowań czy to komunikacyjnych czy ekologicznych.

Celami pobocznymi ale również ważnymi jest pokazanie problemów oraz możliwości ich rozwiązania w celu ochrony środowiska, zmniejszenia kosztów podróży czy też poprawa świadomości jako wiedza do przekazania uczniom.

Pokazanie form edukacyjnych oraz możliwości z tym związanych.

WARSZTATY BEZPIECZNEJ JAZDY ROWEREM PO MIEŚCIE, DLA OSÓB DOROSŁYCH

Tematyka:

 • Nauka bezpiecznego zachowania się na drodze w czasie jazdy rowerem, zwiększenie pewności ruchów.
 • Poznanie przepisów ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących rowerzystów oraz obowiązkowego wyposażenia roweru.
 • Poznanie infrastruktury rowerowej występującej w Lublinie tj. drogi i ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowerowe, ulice z kontra ruchem rowerowym, rondo i inne, wraz z ich wadami i zaletami.
 • Ćwiczenie jazdy ulicach nie posiadających infrastruktury rowerowej, z wyłączeniem ulic wielopasmowych dużym udziale ruchu ciężkiego i wysokich prędkościach pojazdów. Zasady zachowania się na skrzyżowaniach, warunki dopuszczające jazdę rowerem po chodniku oraz wykorzystanie skrótów dla omijania szczególnie trudnych miejsc.
 • Poznanie zasad bezpiecznego parkowania i przechowywania roweru.

Forma:

Uliczny przejazd rowerowy wraz uczestnikami.

Czas:

Niezależnie od poziomu zajęcia trwają 120 min.

Liczba uczestników:

Jednorazowo w szkoleniu mogą wziąć udział 10 – 15 osób m/w jedna grupa z klasy. Wyjazd w teren wiąże się z posiadanie własnych rowerów. Rower musi być sprawny technicznie. W wyjeździe uczestniczy jeden do dwóch prowadzących (zależnie od grupy).

Cel szkolenia:

Zajęcia kierowane są przede wszystkim do osób, które jadąc rowerem niepewnie czują się w normalnym ruchu ulicznym, mają wątpliwości związane z interpretacją przepisów ruchu drogowego w konkretnych sytuacjach, a także poruszają się rowerem po chodnikach. Obserwacje pokazują, że liczba rowerzystów/ek w naszym mieście wyraźnie rośnie z każdym rokiem, zwłaszcza od momentu uruchomienia Lubelskiego Roweru Miejskiego.

Prowadzimy warsztaty praktyczne z doskonalenia nauki jazdy na rowerze już od 3 lat. Przeszkoliliśmy już blisko 14 tysięcy osób z czego połowa to zajęcia praktyczne.

Szkolimy różne grupy wiekowe:

 • dzieci z podstawówki
 • młodzież z gimnazjum
 • młodzież ze szkół średnich

Tematyka:

 • Nauka bezpiecznego zachowania się na drodze w czasie jazdy rowerem, zwiększenie pewności ruchów.
 • Poznanie przepisów ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących rowerzystów oraz obowiązkowego wyposażenia roweru.
 • Poznanie infrastruktury rowerowej występującej w Lublinie tj. drogi i ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowerowe, ulice z kontra ruchem rowerowym, rondo i inne, wraz z ich wadami i zaletami.
 • Ćwiczenie jazdy ulicach nie posiadających infrastruktury rowerowej, z wyłączeniem ulic wielopasmowych dużym udziale ruchu ciężkiego i wysokich prędkościach pojazdów. Zasady zachowania się na skrzyżowaniach, warunki dopuszczające jazdę rowerem po chodniku oraz wykorzystanie skrótów dla omijania szczególnie trudnych miejsc.
 • Poznanie zasad bezpiecznego parkowania i przechowywania roweru.

Forma:

Uliczny przejazd rowerowy wraz uczestnikami.

Czas:

Niezależnie od poziomu zajęcia trwają 120 min.

Liczba uczestników:

Jednorazowo w szkoleniu mogą wziąć udział 10 – 15 osób m/w jedna grupa z klasy. Wyjazd w teren wiąże się z posiadanie własnych rowerów. Rower musi być sprawny technicznie. W wyjeździe uczestniczy jeden do dwóch prowadzących (zależnie od grupy).

Cel szkolenia:

Zajęcia kierowane są przede wszystkim do osób, które jadąc rowerem niepewnie czują się w normalnym ruchu ulicznym, mają wątpliwości związane z interpretacją przepisów ruchu drogowego w konkretnych sytuacjach, a także poruszają się rowerem po chodnikach. Obserwacje pokazują, że liczba rowerzystów/ek w naszym mieście wyraźnie rośnie z każdym rokiem, zwłaszcza od momentu uruchomienia Lubelskiego Roweru Miejskiego.

Analizy

Badania natężenia ruchu rowerowego są prowadzone systematycznie w Lublinie oraz Świdniku.
Obecnie w Lublinie pomiary ruchu rowerowego były przeprowadzane 2 razy a w Świdniku 4 razy, przez nasze organizacje.

Uczestniczyliśmy też w pomiarach ruchu pieszego w Lublinie.

Raporty oraz dane elektroniczne: mirl.info.pl/s/pomiary_ruchu

Tematyka:

 • pomiar punktowy lub kierunkowy ruchu rowerowego
 • możliwe grupowanie danych
  • płeć
  • typ roweru (miejski, publiczny)
  • infrastruktura (jezdnia, chodnik, droga rowerowa)
 • opracowanie danych w formie elektronicznej jak i papierowej
 • stworzenie diagramów nasycenia oraz kierunków poruszania się rowerzystów
 • analiza szczytów ruchu (poranny, popołudniowy) w ruchu komunikacyjnym
 • analiza ruchu turystycznego i rekreacyjnego

Forma:

Pierwszym etapem jest analiza siatki miasta pod względem występowania infrastruktury rowerowej i wybrania dogodnych punktów pomiarowych z uwzględnieniem typu ruchu rowerowego, następnie określane są przedziały godzinowe takich pomiarów.

Uliczny pomiar w punktach ze wcześniejszych ustaleń.

Stworzenie elektronicznego prostego raportu oraz wersji papierowej raportu szczegółowego.

Czas opracowania:

Czas zależnie od wielkości miasta i późniejszej analizy ilości punktów.

Wstępna analiza ok 1 tyg. – miesiąca. Pomiary przy małej ilości punktów 1-3 dniowe. przy większej 1 dzień na punkt. Opracowanie analizy do 1 miesiąca.

Cel opracowania:

Cele pomiarów ruchu rowerowego są różne zależnie od typu.

Do celów komunikacyjnych możemy zaliczyć wiedzę o potokach rowerzystów i wiadomość gdzie budować lub rozbudowywać infrastrukturę rowerową. Taką wiedzą może być też zrobienie korytarza dla rowerzystów na ulicach z uspokojonym ruchem, równoległych do tras szybkiego ruchu lub z dużym natężeniem.

Jako Porozumienie Rowerowe wraz z Świdnik Miasto Dla Rowerów konsultowaliśmy, zgłaszaliśmy uwagi oraz braliśmy udział w tworzeniu różnych koncepcji czy to dla Lublina, Świdnika, Lubartowa jak i innych miast.

Jesteśmy też członkami ogólnopolskiej sieci Miasta Dla Rowerów, która wspomaga nas swoją wiedzą w tym zakresie.

Dane w formie elektronicznej: koncepcja w Świdniku

Tematyka:

 • analiza sieci miejskiej infrastruktury rowerowej oraz sieci szlaków rowerowych
 • inwentaryzacja tras rowerowych w terenie
 • analiza punktów mogących generować ruch rowerowy (np. zakłady pracy, handel, szkoły)
 • zrobienie pomiarów ruchu rowerowego w celu sprawdzenia natężenia oraz kierunków i punktów docelowych
 • analiza wąskich gardeł w sieci oraz jej spójności
 • opracowanie siatki infrastrukturalnej istniejącej infrastruktury
 • rozbudowanie siatki o nową infrastrukturę na podstawie zebranych danych
 • uzgodnienie z zarządcami dróg wypracowanej koncepcji oraz możliwości
 • stworzenie wizualizacji wybranych miejsc w celu zobrazowania danego rozwiązania
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu poznania opinii mieszkańców oraz ich uwag do utworzonej siatki jak również poznanie ich celów podróży
 • opracowanie dokumentu strategicznego rozwoju infrastruktury

Zawartość dokumentu:

 • analiza zdarzeń z udziałem rowerzystów
 • analiza uwarunkowań przestrzennych (rzeki, wzgórza, przeszkody terenowe)
 • analiza sztucznych blokad do rozwoju (kolej, trasy szybkiego ruchu)
 • studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowanie przestrzennego
 • miejscowe plany zagospodarowania
 • sposoby prowadzenia ruchu rowerowego w mieście
 • podział ze względu na hierarchizacja tras rowerowych:
  • trasy główne
  • trasy zbiorcze
  • uspokojenie ruchu
 • podział ze względu na rodzaj infrastruktury:
  • ulica
  • rodzaj infrastruktury
  • przekroje poprzeczne
 • etapowanie inwestycji
 • szacunkowe koszty
 • prowadzenie konsultacji społecznych
 • analiza preferencji komunikacyjnych

Forma:

Opracowanie ma kilka etapów, od zbierania istniejących informacji, analiza tych danych, zrobienie pomiarów ruchy lub wykorzystanie istniejących danych z takowych, stworzenie siatki istniejącej infrastruktury oraz rozbudowa jej o nową, przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Czas opracowania:

Czas zależnie to od 3 miesiąca do 5 miesięcy zależnie od wielkości miasta, zgromadzonych danych oraz konsultacji.

Cel opracowania:

Celem głównym takiego opracowania jest inwentaryzacja istniejącej infrastruktury rowerowej oraz stworzenie dokumentu który by kategoryzował infrastrukturę rowerową pod względem:

 • głównych korytarzy i dodatkowych
 • czasy wykonalności co najpierw co potem
 • możliwości niskokosztowych usprawnień
 • siatki docelowej infrastruktury rowerowej

Opracowania

Prowadzę serwis informacyjno – edukacyjny do 2013 roku. Podczas jego tworzenia i rozwoju powstało kila narzędzi obrazujących różne dane rowerowe w mieście Lublinie i Świdniku, w formie interaktywnej.

Zbiór: mirl.info.pl/publications/

Tematyka:

 • mapa infrastruktury rowerowej z dodatkami
 • mapa pomiarów ruchu rowerowego i pieszego + wykresy
 • mapa wypadków drogowych pieszych, rowerzystów oraz zbiorcza
 • mapa statystyk roweru publicznego:
  • oś czasu
  • więźba ruchu
  • mamy ciepła i zbiorcze
  • narzędzia analizy przestawiania oraz dostawiania stacji
  • szczegółowe statystyki w formie różnorakich wykresów (np. analiza napełnienia)
 • mapa ciepła usytuowania stojaków rowerowych
 • mama zasięgu infrastruktury rowerowej (drogi rowerowe, stojaki, stacje LRM, itp)
 • mapa wieku infrastruktury rowerowej

Forma:

Opracowanie danych w formie wydzielonego, nakładki do już istniejącego lub podstrony z pełnymi danymi.

Wyświetlanie zależnie do wymagań komputery, strony mobilne, aplikacje.

Czas opracowania:

Czas zależnie od wielkości danych i potrzeby analizy czy też przekonwertowania (np. z formy papierowej do elektronicznej).

od 1 miesiąca do 3 miesięcy.

Cel opracowania:

Celem głównym jest prezentacja w przystępnej formie graficznej i obrazowej dla przeciętnego odbiorcy. Suche dane w formie wykresów nie zawsze sprzyjają odbiorowi.

Celem pobocznym  może być prezentacja danych z już stworzonych opracowań lub zobrazowanie do celów konsultacji.

Opracowanie oraz wydruk i dystrybucja różnorodnych materiałów rowerowych i ekologicznych.
Zbiór: lublinrowerem.pl/publikacje/
Zbiór: lublinrowerem.pl/edukacja/materialy-edukacyjne/

Tematyka:

 • Papierowa mapa infrastruktury rowerowej
 • Poradnik Aktywnego Rowerzysty
 • Filmiki Edukacyjne
 • OIKOS – czasopismo ekologiczne
 • Przewodnik Miejskiego Rowerzysty
 • Ulotki edukacyjno – informacyjne
 • rózne raporty – opracowania

Forma:

Opracowanie w formie elektronicznej lub/i papierowej.

Czas opracowania:

Wydruk materiałów gotowych do 1 miesiąca, aktualizacja / korekta istniejących do 2 miesięcy, a opracowanie i wydruk nowych do 3-5 miesięcy.

Cel opracowania:

Celem głównym jest poszerzenie wiedzy poprzez edukacje oraz informację wybranej grupy odbiorców.

Koszt

Jeżeli państwo chcą dostać konkretną ofertę lub wycenę proszę o kontakt mailowy.