Pierwsze społeczne pomiary ruchu rowerowego w Lublinie

W maju i czerwcu na ulicach Lublina można było spotkać wolontariuszy, który prowadzili pierwsze społeczne pomiary natężenia ruchu rowerowego.

Pomiary były zorganizowane przez Porozumienie Rowerowe i Towarzystwo dla Natury i Człowieka we współpracy ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS i Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego.

Do pomiarów wytypowano 25 punktów, udział wzięło kilkudziesięciu wolontariuszy, poświęcając na nie aż 176 godzin. W trakcie pomiarów odnotowywano nie tylko relacje w jakich poruszali się rowerzyści, ale także udział rowerów publicznych i inne obserwacje. Przed pomiarami okazało się, że najwięcej rowerzystów jeździ w godzinach 7-9 i 15-17 w dni robocze. Pomiary prowadzono przy sprzyjającej pogodzie – bez opadów czy silnego wiatru.

Przy planowaniu punktów pomiarowych uwzględniono prowadzone równolegle pomiary ruchu rowerowego zlecone przez Urząd Miasta. Pełną listę punktów pomiarowych przedstawia poniższa tabela.

Lp. Skrzyżowanie Śr. liczba rowerzystów na godzinę
15 Piłsudskiego – trasa wzdłuż Bystrzycy 264
5 Smorawińskiego – Kompozytorów Polskich 123
10 Krochmalna – Diamentowa 118
19 Filaretów – Głęboka 117
8 Andersa – Lwowska 116
6 Elsnera – Szeligowskiego 115
11 Jana Pawła II – Filaretów 114
13 Rondo na Klinie 108
20 Racławickie – Sowińskiego 107
22 Poniatowskiego – Popiełuszki 89
12 Dywizjonu 303 – Kunickiego 82
16 Nadbystrzycka – Głęboka 74
7 Spółdzielczości Pracy – Związkowa 72
25 Lubartowska – Ruska 59
18 Radziszewskiego – Akademicka 51
1 Droga Męczenników Majdanka – Dekutowskiego 48
14 Łęczyńska – Firlejowska 48
23 Solidarności – Dolna 3-go maja 47
24 Lubomelska – Czechowska 39
3 Grygowej – Rataja (na wiadukcie) 25
2 Mełgiewska – Grygowej 21
17 Gliniana – Sowińskiego 17
9 Solidarności – Warszawska 16
21 Konopnicka – Orla 13
4 Turystyczna 6

Na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z trasą wzdłuż Bystrzycy aż 65% rowerzystów poruszało się po trasie rowerowej wzdłuż Bystrzycy, przy czym rano dwie trzecie z nich porusza się w kierunku Centrum, po południu w kierunku z Centrum. Badania te pokazują, że trasa rowerowa, choć uznawana za rekreacyjną jest również bardzo ważną trasą transportową.

W kolejnych punktach także dało się zauważyć bardziej oblegane relacje:

  • w punkcie 5 wzdłuż Smorawińskiego w obu kierunkach  poruszało się 45% rowerzystów,
  • w pkt.10 – 45% wzdłuż Diamentowej i Krochmalnej (odcinek dwujezdniowy), przy czym rano dominuje relacja w kierunku wschodnim, po południu w kierunku zachodnim,
  • w pkt.19 – 37% wzdłuż ulicy Głębokiej w kierunku Centrum,
  • w pkt.8 – 45% wzdłuż al.Andersa w obu kierunkach równomiernie.

Po nałożeniu danych na mapę da się zauważyć, że większość ruchu rowerowego po północnej i południowej stronie Lublina odbywa się w relacji wschód – zachód, tj. nie w kierunku Centrum. Wytłumaczeniem dla tej sytuacji może być fakt, że w miejscach tych pomiarów nie ma połączeń rowerowych do Centrum miasta.

Jednym z większym wyzwań w trakcie pomiarów ruchu było Rondo na Klinie. Badania w tym miejscu prowadziły aż 4 osoby, a samo rondo opisano jako 6-wlotowe: al. Unii Lubelskiej, ul. Fabryczna, ul. 1-go maja, ul. Lubelskiego Lipca 80, al. Zygmuntowskie, Most Kultury. Jedynie dla rowerzystów jadących od Mostu Kultury badano kierunku jazdy rowerzystów na 6 wylotach – 80% rowerzystów jadących w kierunku północnym jechało przez ul. 1-go maja a tylko 20% przez ul. Lubelskiego Lipca 80. Warto zaznaczyć, że wzdłuż Lubelskiego Lipca 80 znajduje się droga dla rowerów. Rowerzyści jadący przez ul.1-go maja wybierali dojazd chodnikiem i jazdę jezdnią ślepej ul. 1-go maja. W ciągu całego dnia największy ruch pochodził z: ul. Fabrycznej (31%), Mostu Kultury (29%), 1-go maja (18%). Prawie 40% rowerzystów poruszało się w kierunku Mostu Kultury. Warto zwrócić uwagę, że Rondo na Klinie nie posiada w chwili obecnej żadnej infrastruktury rowerowej, a jego pokonanie jest dla rowerzystów dużą trudnością. W przypadku przebudowy ronda należy wziąć pod uwagę dominujące kierunki podróży rowerzystów – 2 z 3 najbardziej obleganych wlotów są dla samochodów niedostępne.

Prawie 60% ruchu ma miejsce w szczycie popołudniowym. W szczycie porannym pomiędzy 7 a 8 przejeżdża 25% rowerzystów, natomiast między 8 a 9 niewiele ponad 15%. Widać wyraźnie, że szczyt popołudniowy jest dłuższy i większy.

W trakcie pomiarów odnotowano udział rowerów publicznych. Średnio we wszystkich punktach odsetek ten wyniósł 7,7%. W poszczególnych punktach wahał się od 0 do 26%. Największy udział rowerów publicznych wystąpił na skrzyżowaniach: Akademicka – Radziszewskiego – 26%, Głęboka – Filaretów – 19%, Mełgiewska – Grygowej – 17%, Poniatowskiego – Popiełuszki – 14%.

O ile duży udział rowerów publicznych w pobliżu miasteczka akademickiego nie dziwi, o tyle na skrzyżowaniu Mełgiewska – Grygowej jest zaskakujący. Ten przypadek będzie mógł być poddany bliższej analizie po otrzymaniu wyników z Lubelskiego Roweru Miejskiego z 2015 roku.

Z ciekawych obserwacji:

  • na skrzyżowaniu 6 wielu rowerzystów obierało skrót w kierunku ślepej ul. Chodźki,
  • na skrzyżowaniu 8 wielu rowerzystów obierało skrót przez wąwóz koło boiska,
  • na skrzyżowaniu 10 wielu rowerzystów jechało po chodniku, pomimo iż po drugiej stronie jest droga dla rowerów, jednocześnie spora ilość przeprowadzała rower po przejściu na wlocie, na którym nie ma przejazdu rowerowego,
  • na skrzyżowaniu 12 wielu rowerzystów korzystało z równoległych do skrzyżowania ulic, szczególnie ul. Mireckiego (nie zostali ujęci w pomiarze), wielu rowerzystów skracało sobie drogę także w kierunku ul. Słowackiego oraz z Dywizjonu 303 przez Nadrzeczną do Kunickiego w kierunku centrum (najprawdopodobniej jechali prosto wzdłuż Dywizjonu 303 zamiast skręcić w Robotniczą tak jak prowadzi droga dla rowerów), interesujące było także zachowaniu wielu rowerzystów, po południowej stronie Kunickiego jechali po chodniku by na odcinku północnym zjechać na jezdnię (w kierunku 1 Maja)
  • na skrzyżowaniu 13 rowerzyści jadący po jezdni, wjeżdżali na chodnik przed skrzyżowaniem by uniknąć czekania na zielonej strzałce.

Powyższe obserwacje powinny być wskazówka dla władz miasta, gdzie w najbliższym czasie należy dokonać drobnych udogodnień dla rowerzystów.

Z obserwacji badaczy wynika, że mało osób ubiera kamizelki czy kaski rowerowe, jednocześnie dużo osób w kaskach porusza się po chodniku niezgodnie z przepisami.

W trakcie pomiarów zliczono łącznie 7534 rowerzystów, z czego 7,7% poruszało się rowerem publicznym. Wg ostatnich danych podanych przez operatora, firmę Nextbike, rowery publiczne są wypożyczane średnio 2,3 tys. razy dziennie. Zakładając, że odsetek rowerzystów korzystających z rowerów publicznych w pomiarach ruchu jest taki sam w całym mieście można szacować, że liczba podróży niepieszych odbywanych rowerem wynosi ok. 5,4%, tj. 29,9 tysiąca podróży. Oznacza to, że w trakcie społecznych pomiarów ruchu udało się zliczyć co czwartą podróż rowerem. Choć są to dane przybliżone można je uznać za wiarygodne.

Przybliżenie to jest niedokładne, ponieważ rowery publiczne dostępne są tylko w 40 punktach miastach, natomiast zwykłe rowery mogą poruszać się wszędzie. Warto także zwrócić uwagę, iż obliczony wskaźnik odnosi się do szczytu sezonu rowerowego i nie jest średnią roczną wartością. Obliczaniu takiej wartości pomógłby montaż automatycznych liczników ruchu rowerowego, o które wnioskujemy w projekcie do Budżetu Obywatelskiego 2015: M-137 „Lublin przyjazny rowerzystom – pakiet usprawnień rowerowych”.

Warto wspomnieć, że w 2011 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę określającą politykę rowerową. Głównym celem strategicznym jest osiągnięcie co najmniej 15% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży realizowanych na terenie miasta w 2025 roku, z założeniem, że do 2020 roku wskaźnik ten wyniesie 10%. Już wtedy Porozumienie Rowerowe zwracało uwagę, że Urząd Miasta nie posiada informacji na temat stanu wyjściowego, jednocześnie namawiając by takie badania przeprowadzić jak najszybciej. Niestety, do dziś nie jest znany dokładny udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży realizowanych na terenie miasta Lublin.

Odnośniki do mapy z naniesionymi danymi oraz raportu można znaleźć pod tym linkiem lub:

Badania natężenia ruchu rowerowego w Lublinie z 2015
/raport/pomiary_ruchu_2015.pdf
Dwa linki powiązane mapa i jej opis

 

Badania zostały wykonane w ramach projektu „Lublin rowerem – obywatelski monitoring (s)praw rowerowych” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Linki do prasy:

http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,35640,18553874,rowerzysci-skracaja-sciezki-trasa-nad-bystrzyca-najpopularniejsza.html
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/6058563,pilsudskiego-glowna-arteria-rowerowa-lublina,id,t.html
http://centrum.fm/rowerem-po-lublinie-to-coraz-popularniejszy-sposob-na-poruszanie-sie-miescie/

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.