Podsumowanie miejskich inwestycji rowerowych – rok 2017

Krótki i subiektywne podsumowanie rowerowych TOPów i WTOPów Lublina w 2017 roku!

TOPY:

 • Powstała ul. Muzyczna, z mostem na Bystrzycy – ważna droga dla rowerów na dojeździe do Centrum od strony wschodniej, póki co bez kontynuacji w kierunku Miasteczka Akademickiego (ul. Głęboka) i bez dojazdu do Centrum
 • Powstał kolejny odcinek drogi dla rowerów wzdłuż trasy WZ, na węźle drogowym Solidarności-Ducha, z włączeniem w kierunku osiedla Botanik i kładką pieszo-rowerową nad trasą WZ

  SONY DSC

 • Powstaje odcinek drogi dla rowerów wzdłuż al. Piłsudskiego w kierunku Centrum, łączący trasę rowerową wzdłuż Bystrzycy z DDR wzdłuż Lubelskiego Lipca 80. Inwestycję realizuje LPEC, w związku z modernizacją sieci ciepłowniczej
 • Powstała droga dla rowerów wzdłuż Bohaterów Monte Cassino i Armii Krajowej, która łączy al. Kraśnicką z rondem na Zana, przy Leclerc
 • Powstają mniej znaczące odcinki np. przy Drodze Męczenników Majdanka czy przy al. Spółdzielczości Pracy (CH IKEA), ścieżka łącząca ul. Klepackiego i Lipniak, przedłużenie ul. Parczewskiej do Bystrzycy
 • Pod wszystkimi szkołami podstawowymi zainstalowano u-kształtne moduły stojakowe – w sumie 500 miejsc do parkowania rowerów – efekt kampanii Rowerowy Maj
 • Pojawiają się kolejne biznesy w centrum miasta, na rowerach transportowych!
 • Zimowe odśnieżanie dróg dla rowerów

WTOPY:

 • Brak możliwości poruszania się rowerem po Placu Litewskim (pomimo że inwestycja to zakładała i na Placu znajduje się 80 stojaków rowerowych)
 • Brak osoby na stanowisku asystenta ds. Polityki rowerowej (z UM odszedł Aleksander Wiącek)
 • Nie odbyło się ani jedno posiedzenie Rady ds. Ruchu Rowerowego, która miała być forum współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji polityki rowerowej
 • Ciągle nie realizowane zapisy dokumentów strategicznych odnośnie inwestycji rowerowych, od 2015 roku brak odpowiedzi ze strony UM na społeczny Audyt lubelskiej infrastruktury rowerowej
 • 0zł na strategiczne trasy (inwestycje niezależne od remontu/przebudowy drogi) i 0zł na wydzielone inwestycje rowerowe
 • Trzeci rok bez wdrożenia kontraruchu na ulicach jednokierunkowych – projekt z pierwszej edycji Budżet Obywatelski w Lublinie. Na razie nic nie wskazuje na to by ten projekt w ogóle został zrealizowany.
 • Poziom obsługi Lubelskiego Roweru Miejskiego (notorycznie przepełnione/puste stacje, zły stan techniczny rowerów, brak relokacji stacji z niskimi wynikami wypożyczeń), znikające stacje (Plac Litewski, Wojciechowska, Rondo Berbeckiego). Po raz pierwszy skrócono sezon roweru publicznego do końca października.
 • Zamknięcie najdłuższego kontrapasa na ul. Grygowej, bez wytyczenia objazdu
 • Czwarty już sezon kiedy Bike Park przy ul. Janowskiej stoi zamknięty…

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.