Pomóż policzyć rowerzystów!

W dniach 6-7 czerwca w godzinach 15-17 będziemy prowadzić 3 społeczne pomiary ruchu rowerowego w Lublinie. Zapraszamy do pomocy. Wystarczą 2 godziny!

Na czym polegają pomiary ruchu?

Pomiary ruchu polegają na odnotowaniu liczby rowerzystów przejeżdżających przez dany punkt wraz z określeniem kierunku przemieszczania. Wolontariuszkom i wolontariuszom zapewniamy krótkie przeszkolenie jak mierzyć ruch rowerowy (on-line lub osobiście). Pomiary prowadzimy społecznie – ani my, ani wolontariusze nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: krzysztof.kowalik@ekolublin.pl

Dlaczego mierzymy rowerzystów?

Mierzymy to, co uznajemy za ważne

Jan Gehl, duński architekt i urbanista

Przede wszystkim w Lublinie nikt inny tego nie robi. Chcemy wiedzieć ilu rowerzystów jeździ po Lublinie, czy ich liczba wzrasta czy maleje, jaki wpływ na ruch rowerowy mają nowe inwestycje, gdzie jest największa potrzeba tworzenia bezpiecznej i wygodnej infrastruktury rowerowej. Z badania powstanie raport, w którym postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Jak było do tej pory?

Z wynikami pomiarów z lat poprzednich można się zapoznać na stronie: http://mirl.info.pl/s/pomiary_ruchu

Author: Krzysztof Kowalik