Poradnik – Statystyki Systemy Ewidencji Wypadków i Kolizji

Jest to poradnik jak korzystać z interaktywnej mapki statystyk SEWiK.

Wszystkie statystyki opracowane na mapkach są dostępne pod adresem mirl.info.pl/s/SEWiK

Wybierając konkretny rok na samej dole, zostajemy przeniesieni do na:

Kolor kropek określa ilość wypadków zgrupowanych w jednym miejscu / okolicy. Kolor zielony oznacza jeden wypadek, kolor niebieski grupę. Przybliżając mapę wypadki będą się rozgrupowywać.

Wybierając pojedynczy wypadek, możebny zobaczyć:

  • numer zdarzenia
  • numer ewidencyjny policji
  • czas wysępienia
  • adres wpisany do karty zdarzenia
  • okoliczność wypadku
  • winnego oraz opis


Wybierając grupę zdarzeń zobaczymy skrócony opis i listę wypadków.

Przybliżając mapę zobaczymy przy zgrupowanych zdarzeniach ilość wysępień

Po prawej stronie pod znakiem plus, kryje się menu wyboru.

Można zmienić rok występowania zdarzeń lub wybrać zestawienie zbiorcze.


Fotoporadnik można znaleźć też pod: mirl.info.pl/?id_article=porady.poradnik_SEWiK&tab=tab11

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.