Porozumienie Rowerowe rozpoczęło współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie

Wzrost ruchu rowerowego, coraz większe znaczenie edukacji rowerowej i doświadczenia Porozumienia Rowerowego z tym związane, a także duża otwartość na problematykę tematów rowerowych u Pana Ryszarda Pasikowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, zaowocowały nawiązaniem oficjalnej współpracy pomiędzy WORD-em a Porozumieniem Rowerowym (Towarzystwem dla Natury i Człowieka w Lublinie). Pierwszym dużym efektem tej współpracy była obecność przedstawicieli Porozumienia Rowerowego na specjalistycznych przeszkoleniach dla nauczycieli – egzaminatorów na kartę rowerową, organizowanych w minionym tygodniu przez WORD. 
W ramach trzech szkoleń (poniedziałek, czwartek i piątek), których problematyka dotyczyła zasad wydawania kart rowerowych, programów szkolenia uczniów, form przeprowadzania egzaminu teoretycznego i praktycznego czy przepisów prawa regulujących ruch rowerowy i wyposażenie pojazdu, zaprezentowaliśmy obecnym nauczycielom doświadczenia z praktycznych zajęć edukacyjnych prowadzonych w Lublinie w 2013 roku, a także wzorce holenderskie i możliwości rozwoju współpracy w tym zakresie. Nauczyciele otrzymali od nas materiały w postaci Przewodnika Miejskiego Rowerzysty po Lublinie, rowerowego numeru czasopisma OIKOS a także opaski i naklejki odblaskowe.
W przeszkoleniach wzięło udział ponad 100 nauczycieli z całej Lubelszczyzny (kilku z Lublina), z czego chęć współpracy z Porozumieniem w zakresie regionalnej edukacji rowerowej zadeklarowali przedstawiciele ponad 60 szkół. Liczby te dowodzą, że istnieje ogromna potrzeba rozszerzenia zajęć rowerowych poza Lublin, zdobycia na nie finansowania, a także stworzenie systemu szkolenia nowych liderów-nauczycieli. Nawiązane dzięki szkoleniom kontakty z pewnością ułatwią starania o fundusze na ten cel, ale też będą szansą na opracowanie najlepszego, z punktu widzenia nauczycieli, uczniów i trenerów Porozumienia, systemu szkolenia w terenie. Trzeba bowiem pamiętać, że w mniejszych miasta, a zwłaszcza na wsiach, typowej infrastruktury rowerowej jest mało bądź wcale.

Prezentację Porozumienia można pobrać z:
https://drive.google.com/file/d/0B9eUHenPuoYZZHp4ZzRjblNTZ00/edit?usp=sharing

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.