Prasówka: Drogi rowerowe oczami kierowców i cyklistów [Radio Lublin]

46 korytarzy głównych tras rowerowych, 150 km dróg rowerowych – to główne tematy dzisiejszej debaty w lubelskim ratuszu, będącej kolejnym etapem konsultacji społecznych w sprawie, przygotowywanej od sierpnia przez firmę Trans Eko, strategii sieci rowerowych w Lublinie. W spotkaniu wzięli udział zarówno rowerzyści, jak i kierowcy.
– Wszyscy mogli podzielić się swoimi uwagami i propozycjami dotyczącymi rozwiązań rowerowych – mówi oficer rowerowy lubelskiego ratusza, Michał Przepiórka.
Mieszkańcy, którzy nie mogli wziąć udziału w dzisiejszych konsultacjach, a chcą zgłosić swoje uwagi do strategii – mogą to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej do 4 listopada. Maile można wysyłać do oficera rowerowego lubelskiego ratusza na adres: michal.przepiorka@lublin.eu.
Źródło:
Radio Lublin
Materiał audio dostępny na:

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.