Prezentacja, „Społeczny raport z audytu polityki rowerowej Lublina”

Dzisiaj o 11:00 w Pałacu Parysów odbyła się prezentacja „Społeczny raport z audytu polityki rowerowej Lublina” wykonanego w tym roku przez nas, który powstał w 10 miastach Polski (Kraków, Łódź, Warszawa, Szczecin, Lublin, Poznań, Radom, Olsztyn, Toruń i Bydgoszcz).

Projekt koordynowany jest przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową. Audyt w Lublinie przeprowadziło Porozumienie Rowerowe działające w ramach Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Raport jest częścią projektu „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz z Gminy Wrocław .

Celem projektu jest stworzenie raportu na podstawie którego zostaną porównane miasta Polski biorące udział w projekcie. Każde miasto ma swoją specyfikę zarówno geograficzną, społeczną, mieszkaniową, rynku pracy, urzędową, infrastrukturalną, oświatową. Raport jest narzędziem które daje możliwość porównywania na jednej płaszczyźnie tych zagadnień oraz wyciągnięcie wniosków zarówno dla konkretnego miasta (rekomendacje działań) jak i dla całej Polski jakie należy podjąć odgórne działania w celu poprawy tego stanu.


Prasa:


 

Sam raport można znaleźć pod linkiem: mirl.info.pl/s/audyt_polityki

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.