Prezydent Stanisław Kalinowski odchodzi z Urzędu Miasta – podziękowanie za współpracę

Poniedziałek 30.06.2014 był ostatnim dniem urzędowania Pana Stanisława Kalinowskiego, zastępcy Prezydenta Miasta ds Inwestycji i Rozwoju, który od 1.07 przechodzi na stanowisko wiceprezesa zarządu PGE Dystrybucja. 
Odejście Prezydenta Kalinowskiego to duża strata dla rowerzystów i perspektyw rozwoju ruchu rowerowego w Lublinie. Przez blisko 3,5 lat współpracy i licznych spotkań udało nam się wspólnie wypracować szerokie pole do współpracy, a w Prezydencie znaleźliśmy realne wsparcie w wielu ważnych tematach a zwłaszcza wobec opozycyjnego stanowiska Zarządu Dróg i Mostów. Co istotne, Prezydent sam wielokrotnie dawał wyraz zainteresowania sprawami zrównoważonego transportu, ruchu rowerowego i budowy przyjaznego do życia miasta, brał udział w konferencjach rowerowych (m.in. w Sejmie RP) czy Kongresach Mobilności Aktywnej w Gdańsku.
Prezydent Stanisław Kalinowski (w środku) podczas spotkania zespołu ds. kontraruchu rowerowego.
W tym okresie Rada Miasta Lublin przyjęła dwa ważne dokumenty, Polityki Rowerowej Miasta Lublin oraz Koncepcji Rozwoju Komunikacji Rowerowej, powołany został oficer rowerowy, a znaczenie ruchu rowerowego w mieście zaczęło być wreszcie zauważalne. Nie sposób też nie wspomnieć o licznych interwencjach, dzięki którym m.in. zostały wykonane na całej długości ul. Koncertowej pasy rowerowe (ZDiM chciał tylko odcinek Kompozytorów Polskich – Harnasie), powstało rondo rowerowe na al. Andersa (również wbrew stanowisko ZDiM), a przede wszystkim po wielu miesiącach udało się zmienić projekt przebudowy ul. Łęczyńskiej, z koszmarnie złej drogi rowerowej na pasy rowerowe. W ostatnim okresie urzędowania Prezydent, po interpelacji Radnych, powołał również zespół ds. kontraruchu rowerowego, którego pierwszym efektem jest tabliczka T-22 „nie dotyczy rowerów” na ul. Koziej, a w planach są kolejne ulice do dwukierunkowego udostępnienia rowerzystom (rejon ul. Narutowicza).
Podczas ostatniego pożegnalnego spotkania, w dniu 30.06 w Ratuszu, Prezydent wyraził nadzieję, że uda nam się doprowadzić do końca najważniejsze projekty związane z rozwojem ruchu rowerowego (kontraruch, powiązanie istniejących dróg rowerowych, uruchomienie wypożyczalni rowerowych), a także zadeklarował dalsze poparcie dla tych działań.
W imieniu Porozumienia Rowerowego dziękujemy za te ostatnie 3,5 roku, zaangażowanie i poświęcony sprawom rowerowym czas, a także życzymy sukcesów zawodowych w nowej pracy.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.