Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza – uwagi Porozumienia Rowerowego

Uwagi Porozumienia Rowerowego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza.

W ramach konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulic Podzamcze, Aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska złożyliśmy właśnie nasze uwagi do Prezydenta Miasta Lublin.
 
W piśmie do Prezydenta zgłaszamy przede wszystkim zastrzeżenia do ujęcia w obecnym projekcie przygotowanym przez Wydział Panowania UM Lublin budowy tunelu pod Al. Tysiąclecia, który nie dość, że jest kosztowym wydatkiem, utrudni poruszanie się zarówno pieszym jak i rowerzystom oraz byłby niezgodny z miejską Polityką Komunikacyjną i Polityką Rowerową. Mówią, że ruch samochodowy w Centrum powinien mieć najmniejszy priorytet.
Najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby zrezygnowanie z tunelu i pozostawienie istniejącej drogi – z przejściem dla pieszych w poziomie jezdni.
Przedstawiony projekt planu nie przewiduje także drogi rowerowej wzdłuż tunelu, pomimo że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakładał takie rozwiązanie.
Plan zagospodarowania dla tego obszaru przewiduje, że wszystkie skrzyżowania dróg głównych pozostaną z wyspą centralną i szerokimi pasami zieleni. Takie skrzyżowania są o wiele mniej przepustowe niż zwykłe skrzyżowania, utrudniają przekroczenie ich pieszym i rowerzystom oraz zajmują o wiele więcej przestrzeni.

Likwidacja rozległych pasów zieleni i wysp uwalnia nam bardzo dużą przestrzeń do zagospodarowania (przestrzeń dla ludzi).

Zapraszamy do lektury.

 Proponowane przez nas zmiany w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.