Przystanek na drodze dla rowerów – nie szkodzi!

5 lipca zgłosiliśmy do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że na drodze wojewódzkiej 830 w miejscowości Uniszowice na drodze dla rowerów znajduje się przystanek. Zgodnie z przepisami jest to niedopuszczalne, ponieważ droga dla rowerów musi posiadać tzw. skrajnię, czyli wolną przestrzeń nad i obok drogi. W piśmie poprosiliśmy by urząd podjął działania przewidziane przepisami prawa budowlanego. Mieliśmy na myśli doprowadzenie do stan zgodnego z przepisami oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec projektanta czy kierownika budowy.

W pierwszym piśmie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego czytamy, że droga dla rowerów ma minimalną wymaganą szerokość, ograniczona jest natomiast jej skrajnia… bynajmniej nie przez przystanek!

Po tym piśmie zwróciliśmy uwagę, że droga dla rowerów to cała powierzchnia wyznaczona czerwoną kostką i na całej jej długości powinna być zachowana skrajnia. Minimalna szerokość drogi dla rowerów nie ma tutaj bezpośrednio zastosowania, ponieważ w trakcie procesu budowlanego powstała szersza droga dla rowerów.

W ostatecznej odpowiedzi czytamy, że nieprawidłowością jest niezachowanie skrajni drogi dla rowerów od strony barierek oraz częściowe wejście przystanku na drogę dla rowerów. Niestety naszym zdaniem stanowisko urzędu oznacza, że przystanek zostanie przesunięty o (2)6cm i nie będzie usunięty z drogi dla rowerów wyznaczonej czerwoną kostką (w zależności czy urząd uzna, że także od strony przystanku powinna być zachowana 20cm skrajnia). Zaskakuje informacja, że audytorzy BRD nie zwrócili uwagi na przystanek na drodze dla rowerów. Wskazuje to naszym zdaniem, iż w rzeczywistości audyt BRD to fikcja. Zderzenie z barierkami równoległymi do toru jazdy rowerzysty będzie miało dużo mniejsze konsekwencje niż zderzenie z przystankiem stojącym na drodze dla rowerów.

Warto zwrócić uwagę, że trzymając się stanowiska urzędu można by ustawić wiatę przystankową na środku jezdni, pod warunkiem zachowania jej minimalnej szerokości!

Sprawę opisywał Transport-publiczny.pl, sprawą interesowała się także telewizja TVN.

Author: Krzysztof Kowalik