16 kwietnia 2015

Analiza rozmieszczenie stacji roweru miejskiego w Lublinie wykorzystując systemy informacji przestrzennej

Share Button

Praca inżynierska Bartosza Kubickiego absolwenta Geodezji i Kartografii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Krótki opis:

Praca inżynierska porusza temat analizy przestrzennej z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej. Omawia teoretyczne aspekty SIP-u – jego istotę, podział oraz wykorzystywane modele danych przestrzennych, a także metody analiz tych danych w GIS-ie, jak również metody prezentacji kartograficznej uzyskanych wyników. Następnie zdefiniowana zostaje analiza przestrzenna na potrzeby pracy, czynniki uwzględniane przy analizach oraz wizualizacja relacji przestrzennych z wykorzystaniem metod kartograficznych. Głównym tematem pracy jest analiza rozmieszczenia stacji Systemu Roweru Miejskiego w Lublinie w kontekście toczącej się dyskusji o jego rozbudowie i lokalizacji nowych stacji. Jako cel pracy zostało przyjęte wyznaczenie stref dla nowych stacji. Do analizy wykorzystany został program ArcGIS (wykorzystano: Interpolację spline, skrypt Spider Diagram, Kalkulator Rastrów, Topo To Raster, Strefy buforowe) w którym stworzono, na podstawie danych z serwisu OpenStreetMap warstwy infrastruktury rowerowej (m.in. stacje, drogi rowerowe) i podkładowe (m.in. granica miasta, tereny zielone, sieć ulic, zbiorniki wodne). W programie tym przeprowadzono także analizy przestrzenne prowadzące do określenia stref wraz z ich waloryzacją. Wynik tej analizy został przedstawiony w formie graficznej, jako mapa w skali 1: 80 000, w formacie A4. Zaprezentowane zostało na niej zostało sześć stref o różnej korzystności obszaru (od niekorzystny do najkorzystniejszych). Wykonano następujące mapy: Mapa rowerowa Lublina, Mapa dostępności stacji LRM (strefy buforowe dojścia pieszego do stacji), Mapa zasięgu stacji LRM (interpolacja liczby stacji w zasięgu 20min przejazdu roweru), Mapa wypożyczeń i zwrotów rowerów LRM (karodiagram), Mapa przejazdów LRM (kartodiagram liniowy wektorowy na podstawie Spider Diagram), Mapa przejazdów między stacjami LRM (interpolacja poprzedniej mapa), Mapa czynników, Mapa obszarów atrakcyjnych (mapa sumy stref buforowych od czynników), Mapa obszarów korzystnych pod nowe stacje (kalkulator rastrów: mapa zasięgu (-),mapa dostępności (+), mapa przejazdów (+), mapa czynników (+)). Ostateczny efekt jest zadowalający i może zostać wykorzystany w planowaniu miejsc pod nowe stacje rowerowe. Jednak w wyznaczonych strefach znajdują się obszary, które można potraktować jako nieprawidłowość tej analizy. Powstały bowiem one w rejonach, w których brakuje czynników korzystnych pod względem ulokowania stacji rowerowych (np. brak budynków mieszkalnych, usługowych, ulic). Powodem tej anomalii jest sumowanie niskich wartości przy analizach, które na mapach składowych są niekorzystne, dając na tyle wysoki wynik, żeby zaliczać się do stref bardzo korzystnych i najkorzystniejszych. Duży wpływ przy analizach wstępnych (zasięgu stacji i przejazdów między stacjami LRM) ma zawodność programu ArcGIS. Przy wykorzystaniu metody spline stworzone zostały w sposób nieprecyzyjny wielkości, czy też kształty stref w rejonach występowania małej liczby stacji. Modyfikacją jaką można wprowadzić w tym etapie, jak i przy wyznaczaniu dostępności stacji, jest wykorzystanie metody analizy przestrzennej, jaką jest analiza sieciowa. Należałoby w tym przypadku posiadać dane o trasach przejazdów rowerów. Innym sposobem poprawy tej analizy może być także wprowadzenie innych map składowych np. zaludnienia miasta, sieci komunikacji miejskiej, występowaniu lub brak występowania miejsc parkingowych dla samochodów.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Załączniki do pracy:
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9

 

Kontakt do autora pracy: barkubicki@gmail.com

Praca inżynierska oraz załączniki do niej zostały opublikowane za wiedzą i zgodą oraz prośbą jej autora. Stanowią one jego własność. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi.