Rowerowe patrole policji i straży miejskiej w Lublinie – podsumowanie 2020 roku

Policja i Straż Miejska właśnie podsumowały 2020 rok. W swoich sprawozdaniach zawarły informacje o patrolach rowerowych. Jesteście ciekawi co robiły?

Policja

Lubelscy policjanci zorganizowali nieetatowa sezonową drużynę rowerzystów ds. zwalczania przestępstw i wykroczeń na terenach przywodnych, ścieżkach rowerowych oraz na terenach rekreacyjnych miasta Lublina. Drużyna działa w okresie od 30 maja do 30 września 2020
r. w godz. 10.00-18.00. Kręcili w niej policjanci z Wydziału Wywiadowczego
KMP w Lublinie, Komisariatów Policji VI w Lublinie i Komisariatu Policji w Bychawie. Jak przedstawiają się efekty pracy patrolu rowerowego?

 • wylegitymowano 703 osoby,
 • zatrzymano 9 sprawców przestępstw (narkotyki 2, kradzież 3, rozbój 3, inne 1),
 • zatrzymano 6 osób poszukiwanych,
 • ukarano 82 sprawców wykroczeń poprzez nałożenie mandatu karnego,
 • skontrolowano 14 telefonów komórkowych,
 • przeprowadzono 127 interwencji,
 • sporządzono 7 meldunków informacyjnych,
 • dokonano kontroli: miejsc zagrożonych 256, miejsc wypoczynku, kąpielisk 27

Straż Miejska

Jak przedstawiają się efekty pracy patrolu rowerowego? Przez cały rok było tylko 17 dwuosobowych patroli rowerowych, w których brało udział 13 kobiet i 21 mężczyzn. Dlaczego tak mało?! Jak wytłumaczył nam Robert Gogola Rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Lublin – W roku 2020 Straż Miejska na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z marca i października 2020 r. wykonywała zadania w zakresie zapobiegania rozpostrzenianiu się choroby zakaźnej Covid-19. Trwało to w okresie od 1 kwietnia do 18 czerwca 2020 r., a następnie od dnia 13 października do odwołania, tj. do chwili obecnej.

Jakie są efekty prac patroli rowerowych?

 • przeprowadzono 187 kontroli miejsc (o części kontroli przeczytasz tutaj),
 • wykonano 89 interwencji,
 • ujawniono 47 wykroczeń,
 • nałożono 38 mandatów karnych na kwotę 4 350 zł,
 • pouczono 9 sprawców wykroczeń

Mandaty karne nakładane były za takie wykroczenia jak: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie miejsca publicznego, jazda rowerem po chodniku i po przejściu dla pieszych. Nałożono również 1 mandat za rozpalanie ogniska w lesie.

Author: Krzysztof Kowalik