Rusza zespół roboczy do spraw kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych!

W piątek 7 lutego, w lubelskim Ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące wprowadzenia w Lublinie kontraruchu rowerowego, czyli dopuszczenia możliwości jazdy rowerem w obu kierunkach, na ulicach jednokierunkowych dla samochodów. 
Inicjatorem spotkania był Pan Prezydent Stanisław Kalinowski, który w odpowiedzi na interpelację grupy lubelskich Radnych (http://www.lublinrowerem.pl/2014/01/lubelscy-radni-walcza-o-kontrapasy.html), podjął się przeprowadzenia procesu wdrażania kontraruchu w Lublinie, tak by zakończył się on pełnym sukcesem, z korzyścią dla mieszkańców i miasta. Temat kontraruchu rowerowego w Lublinie będzie rozpatrywany wielowątkowo, gdyż chodzi w nim zarówno o promocję ruchu rowerowego, zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów (omijanie ruchliwych ulic), ułatwianie ruchu kierowcom (wymijanie jest łatwiejsze niż wyprzedzanie), ale też o edukację młodych rowerzystów i zwiększenie szansy na sukces Lubelskiego Roweru Miejskiego.
W czasie spotkania, zarówno Prezydent jak i obecni Radni wyrazili swoje pełne poparcie dla tej idei, w ramach tworzenia miasta przyjaznego mieszkańcom i promowania ruchu rowerowego. Przedstawiciele Porozumienia Rowerowego w czasie prezentacji omówili szczegółowo ideę kontraruchu rowerowego a także wyjaśnili wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem rowerzystów i innych uczestników ruchu.
Szczególnie istotna jest deklaracja z-cy dyr. ZDiM, Pana Mirosława Łuciuka, który zaznaczył że Zarząd nie jest przeciwny dopuszczaniu ruchu dwukierunkowego dla rowerzystów na ulicach jednokierunkowych, natomiast każda ulica powinna być szczegółowo rozpatrywana pod kątem możliwości i czasu realizacji.

Bezpośrednim efektem spotkania było powołanie zespołu roboczego, który już w przyszłym tygodniu rozpocznie szczegółową analizę możliwości wprowadzenia kontraruchu na wybranych ulicach Lublina, ustalenia harmonogramu działań oraz przygotowania założeń kampanii informacyjno-promocyjnej dla mieszkańców.
W spotkaniu uczestniczyli: 
– Prezydent Stanisław Kalinowski
– Mirosław Łuciuk, z-ca dyrektora ZDiM
– Andrzej Matacz, ZDiM
– Michał Przepiórka, oficer rowerowy
– Karol Kieliszek, biuro prasowe UM
Radni Rady Miasta:
– Beata Stepaniuk-Kuśmierzak 
– Elżbieta Mroczkowska
– Zbigniew Jurkowski
– Marcin Nowak
– Jacek Bednarczyk
a także przedstawiciele Porozumienia Rowerowego
Prezentację przedstawioną na spotkaniu można pobrać z:

  

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.