Ruszają konsultacje „Strategii rozwoju systemu dróg rowerowych w Lublinie” [27.08 godz. 15:00, Ratusz]

Już dziś, we środę 27.08.2014, o godzinie 15:00 w sali nr 2 w lubelskim Ratuszu odbędzie się spotkanie konsultacyjne poświęcone „Strategii rozwoju systemu dróg rowerowych w Lublinie”. Każdy mieszkaniec miasta ma możliwość zgłoszenia własnych propozycji i wysłania ich do firmy Transeko która będzie zajmować się przygotowaniem strategii.
Informacja Urzędu Miasta Lublin:
Rozpoczynamy wstępne konsultacje przy opracowaniu Strategii realizacji systemu dróg rowerowych w Lublinie. Celem projektu jest przygotowanie i uzgodnienie Strategii rozwoju systemu podstawowych tras rowerowych przebiegających na terenie Lublina, służących obsłudze podróży o charakterze ponadlokalnym, związanych z dojazdami do obszaru śródmiejskiego, podróży międzydzielnicowych oraz podróży poza granice miasta.
Projekt będzie realizowany z udziałem mieszkańców Lublina i organizacji społecznych w dwóch etapach: wstępnym – w celu zebrania propozycji przebiegu i sposobu rozwiązania tras rowerowych oraz zasadniczym – w celu zebrania opinii do opracowanej Strategii wraz z ewentualnymi propozycjami zmian i uzupełnień.
Spotkanie konsultacyjne z zainteresowanymi będzie miało miejsce w dniu 27 sierpnia (środa) o godzinie 15:00 w sali nr 2 Ratusza. Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym metodyki opracowania Strategii, będzie poświęcone głównie zebraniu propozycji tras do rozważenia w ramach Strategii (propozycji zgłaszanych w sposób bezpośredni). Propozycje i wnioski będzie można składać do 3 września na adres biuro@transeko.pl.
Wynikiem projektu będą: mapa z propozycją układu tras rowerowych łączących w skali całego miasta ważne cele podróży, np. osiedla mieszkaniowe, szkoły, uczelnie, miejsca pracy, tereny rekreacyjne, obiekty kultury i sztuki, obiekty handlowe, węzły komunikacyjne, rekomendacje dot. zasady prowadzenia ruchu rowerowego na poszczególnych odcinkach ulic (np. jako droga dla rowerów, pas dla rowerów, uspokojenie ruchu), oszacowanie kosztów i wskazanie priorytetów realizacyjnych.
Wstępne propozycje można zgłaszać do dnia 3 września. Zgłoszenie propozycji wymaga: wypełnienia Formularza zgłoszenia propozycji trasy rowerowej (wzór w załączeniu) – wskazane byłoby pokazanie w formie graficznej przebiegu proponowanej trasy, przesłania wypełnionego formularza drogą elektroniczną (w pliku doc., lub pdf) na adres sekretariatu konsultacji społecznych Strategii: biuro@transeko.pl. Przesłane propozycje zostaną wykorzystane w procesie opracowania wstępnego dokumentu Strategii.
Formularze można pobrać ze strony:

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.