Seminarium „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej”

PIĄTEK, 19.06.2015

9:00-12:00, Trybunał Koronny w Lublinie – Sala Toastów, Rynek 1

http://lublin.eu/Trybunal_Koronny-18-2088.html

Spotkanie jest otwarte dla mieszkańców, do udziału w nim zaproszeni zostaną przedstawiciele władz miasta, radni oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, ZDiM, Policji, Straży Miejskiej, Uniwersytetu czy organizacji pozarządowych.

Seminarium to cześć większego projektu nakierowanego na podniesienie efektywności udziału społecznego w polityce rowerowej na szczeblu krajowym i lokalnym. Polega na wsparciu aktywności obywatelskiej w celu uzyskania przełomowej i trwałej zmiany w jakości współpracy międzysektorowej dla poprawy zarządzania politykami rowerowymi. Lublin jest jednym z 10 miast, w którym zostanie wykonana kompleksowa diagnoza prowadzonej lokalnie polityki rowerowej. Raport zostanie upubliczniony i stanowić będzie przyczynek do szerszej dyskusji publicznej.

Część 1, prezentacje:

  • „Kraków: od standardów rowerowych do rowerowego referendum” -Marcin Hyła, Miasta Dla Rowerów, Kraków

  • „Krakowskie referendum rowerowe: co dalej” – Marcin Hyła, Miasta Dla Rowerów, Kraków

  • „Budżet obywatelski: Kontraruch rowerowy – podejście kompleksowe na przykładzie Radomia” – Michał Rejczak, Bractwo Rowerowe, Radom

  • „Dialog pomiędzy urzędnikami a społecznością użytkowników rowerów” – Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Miasta Dla Rowerów

  • Dobre praktyki w zakresie współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem rowerzystów w Świdniku. – Maciej Lubaś, Świdnik Miasto Dla Rowerów

  • „Interaktywne oraz „obrazowe” metody prezentacji danych na podstawie statystyk LRM i z SEWiK-u oraz mapy infrastruktury rowerowej” – Paweł Cal, Porozumienie Rowerowe

  • „Społeczny monitoring wdrażania standardów rowerowych w Lublinie” – Krzysztof Kowalik, Porozumienie Rowerowe

  • „Społeczny audyt polityki rowerowej w Lublinie” – Michał Wolny, Porozumienie Rowerowe Lublin, Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Część 2:

  • Dyskusja z udziałem zaproszonych gości na temat partycypacji społecznej i realizacji polityki rowerowej w Lublinie

Wydarzenie na Facebooku

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.