Slalomem między samochodami na Drodze Męczenników Majdanka, czyli buspasy a ruch rowerowy

Potrzeba powstawanie buspasów w Lublinie jest niepodważalna i od dawna oczekiwana. Dzięki nim, pojazdy komunikacji zbiorowej poruszają się sprawniej i stają się sensowną alternatywą dla prywatnych samochodów. Wyznaczenie buspasa na Drodze Męczenników Majdanka pomiędzy ul. Grabskiego i Łęczyńską wpisuje się więc w oczekiwania społeczne, politykę zrównoważonego transportu i uprzywilejowania transportu zbiorowego.
Buspas w tym miejscu oznacza, jednak utrudnienie w ruchu rowerowym. Na Drodze Męczenników Majdanka pomiędzy ul. Łęczyńską a ul. Wrońską oraz pomiędzy ul. Lotniczą i ul. Krańcową brak jest drogi dla rowerów. Na tych odcinkach, zgodnie z przepisami rowerzysta musi się poruszać po jezdni. Już niedługo w miejscu skrajnych pasów ruchu powstaną buspasy. W efekcie rowerzysta poruszając się po jezdni będzie musiał poruszać się pasem ruchu zlokalizowanym przy środku jezdni (poniżej ilustracja).

Doprowadzi to do sytuacji, w której rowerzystę z prawej strony wyprzedzają ogromne autobusy, a z lewej niezgodnie z przepisami starają się to zrobić pozostałe pojazdy. Taka organizacja ruchu obniża bezpieczeństwo rowerzystów oraz zniechęca do poruszania się rowerem… Chyba, że niezgodnie z przepisami – po chodniku, co z kolei prowadzi do konfliktu z pieszymi.
Wszystko to planuje się wprowadzić na jednej z najważniejszych tras dojazdowych do Centrum, którą Porozumienie Rowerowe wskazuje jako jedną z 3 najważniejszych w Lublinie. Trasa ta została także uwzględniona w Strategia Realizacji Systemu Dróg Rowerowych W Mieście Lublin (Transeko 2014)

O ile (bardzo) doświadczony rowerzysta miejski zaciśnie zęby i jakoś sobie poradzi, to wyobraźmy sobie matkę, eskortującą jedenastoletnie dziecko w drodze do szkoły czy trzynastoletnie dziecko samodzielnie dojeżdżające do szkoły. Osoby te także muszą poruszać się środkiem drogi! Skalę problemu można sobie uświadomić dopiero, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że w kierunku Świdnika rowerzysta musi jechać pod długą i stromą górkę, w efekcie czego porusza się często z prędkością mniejszą niż 15km/godz. Oczami wyobraźni widzimy korek na Drodze Męczenników Majdanka spowodowany przez tylko jednego rowerzystę jadącego pod górkę. Na tej trasie docelowo takich rowerzystów poruszać się będzie… dziesiątki w ciągu godziny!

Powyżej zoobrazowaliśmy jak będzie wyglądał ruch rowerzystów w praktyce. Rowerzysta by czuć się bezpiecznie i móc być wyprzedzonym przez autobus w przepisowej odległości będzie musiał poruszać się prawie środkiem pasa ruchu. Dla kierowców, którzy zechcą wyprzedzić rowerzystę z lewej strony pozostaje… 45cm!

Zachęcamy by zapoznać się z filmem prezentującym poruszanie się rowerem w praktyce (na przykładzie Warszawy) obok wyznaczonego buspasa.

Co w zamian?

Naszym zdaniem możliwe jest wyznaczenie drogi dla rowerów po wschodniej stronie Drogi Męczenników Majdanka. Budowa drogi dla rowerów pomiędzy ul. Lotniczą a ul. Krańcową była nawet zgłaszana przez nas w budżecie obywatelskim.

Pomiędzy ul. Wrońską a ul. ul. Łęczyńską budowa drogi dla rowerów wiązałaby się z likwidacją chodnika, ponieważ nie ma tam wystarczającej szerokości. Pamiętajmy, jednak, że ruch pieszy jest dopuszczalny po drodze dla rowerów a w tym miejscu jest niewielki. Uważamy, że takie rozwiązanie jest uzasadnione, ponieważ:
– zapewnia optymalne warunki ruchu rowerowego, zarówno w dół, jak i pod górę, mając na uwadze przewidywany znaczny wzrost ruchu rowerowego w tej relacji (docelowo to główna trasa rowerowa),
– nie utrudnia ruchu autobusów na buspasie (jak w przypadku dopuszczenia ruchu rowerowego na buspasie, rozwiązanie to byłoby szczególnie uciążliwe w relacji w kierunku Świdnika),
– utrzymuje ciągłość prowadzenia drogi dla rowerów po wschodniej stronie Drogi Męczenników Majdanka, niweluje przeplatanie i związane z tym opóźnienia,
– zapewnia dostęp dla pieszych do budynków Męczenników Majdanka 2-6 oraz Wrońska 2.
W związku z budową drogi dla rowerów wskazane byłoby przesunięcie istniejących słupów oświetleniowo-trakcyjnych jak najbliżej jezdni. Można je przesunąć ok. 30 cm bliżej jezdni oraz wymienić na nowe, uwzględniając możliwie jak najmniejsze ich wymiary. Pozwoli to zwiększyć szerokość użytkową drogi dla rowerów, co umożliwi wymijanie się rowerzystów i pieszych.

Artykuł 11 ustęp 4 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Opracowanie: Tomasz Staszewski (Lubelska Masa Krytyczna), Krzysztof Kowalik (Porozumienie Rowerowe)

Author: Krzysztof Kowalik