Spotkanie Rady ds. rozwoju ruchu rowerowego

W  dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie Rady do spraw rozwoju ruchu rowerowego w Lublinie.

W spotkaniu uczestniczyły różne wydziały z Urzędu Miasta (Inwestycji i Remontów, Budownictwa i Architektury, Projektów Nieinwestycyjnych, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Sportu i Turystyki oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) przedstawiciele ZDiM, ZTM jak i Straży Miejskiej. Osobą prowadzącą był Aleksander Wiącek asystent prezydenta do spraw mobilności a rada odbyła się pod przewodnictwem Wiceprezydenta Artura Szymczyka.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane zagadnienia związane z bieżącymi i planowanymi działaniami w zakresie polityki rowerowej w Lublinie:

 • dokumenty strategiczne
 • założenia do rowerowej polityki parkingowej miasta, zarówno bardzo ogólne jak i szczegółowe np. Szkoły
 • polityka informacyjna w tym udostępnianie dokumentacji projektowych, w tym informacja wcześniejsza o działania remontwych i zamykaniu DDR poza drogami.
 • szczegóły rozpoczynającej się Kampanii Rowerowy Maj i kolejnego sezonu praktycznej edukacji rowerowej
 • planowane przyszłościowe międzynarodowe projekty dotyczące mobilności oraz linia o mobilności w ramach tegorocznego Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie

Na spotkaniu rady zaprezentowaliśmy nasze wyniki (w skróconej wersji) opracowani z projektu EOG, w tym:

 • analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego w latach 2010 – 2014,
 • pomiary ruchu w 2015 roku,
 • analizę z funkcjonowanie Lubelskiego Roweru Miejskiego za 2015 rok.

Rozdaliśmy też nasze materiały:

 • OIKOS
 • Mapa infrastruktury rowerowej
 • Poradnik Miejskiego Aktywisty

Na radzie dowiedzieliśmy się kilku ciekawych kwestii. jak np. do kogo kierować niektóre nasze pomysły. Zgłosiliśmy też kilka naszych uwag oraz pomysłów do wykorzystania na już.

Kilka wydziałów też zgłosiło też nam co można zrobić jako strona społeczna przy naszych działaniach z czego oni by chętnie skorzystali.

 

Czekamy na wnioski ze spotkania od jednostek organizacyjnych. Sami też kilka zgłosimy pisemnie jak to było uzgodnione.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.