Spotkanie zespołu opiniującego

Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie reaktywowanego zespołu opiniującego do wdrażania standardów rowerowych w naszym mieście.

Na spotkaniu byli przedstawiciele zainteresowanych środowisk – ze strony urzędu: Zastępca Prezydenta Miasta Lublina – Artur Szymczyk, Zarząd Dróg i Mostów, Wydział Gospodarki Komunalnej, Biuro prasowe, Zespół do spraw Mobilności Aktywnej oraz przedstawiciele strony społecznej z Pieszego Lublina i Porozumienia Rowerowego.

Na spotkaniu została przedyskutowana forma w jakiej zespół powinien dalej działać. Obecni zgodnie stwierdzili, iż zespół powinien być interdyscyplinarny (np. na wzór warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu) – objąć swoim działaniami także pieszych czy osoby o obniżonej sprawności ruchowej oraz powinien być powiększony o inne wydziały Urzędu Miasta Lublin oraz przedstawicieli strony społecznej. Padł także postulat by ustalić w jaki sposób przedstawiciele strony społecznej będą wybierani do zespołu.

Dużo czasu zajęła dyskusja jak zespół powinien procedować i jakimi dokładnie projektami się zajmować. W chwili obecnej najlepszą opcją wydaje się rozpoczęcie prac zespołu a po jakimś czasie ustalenia szczegółowych zasad współpracy. Obie strony uznały, że współpracę należy zaczynać na jak najwcześniejszym etapie – jeszcze przed ogłoszeniem przetargu. Należy podkreślić, iż w chwili obecnej zarówno strona społeczna jak i Urząd otwarte są na współpracę. Celem działań zespołu powinno być wypracowanie pewnych rozwiązań opartych na doświadczeniu użytkowników i współpracy ze stroną społeczną, które następnie zostaną wdrożone przez Urząd.

Część spotkania została poświęcona tematowi aktualizacji Standardów Rowerowych – w czerwcu minie 5 lat od ich wprowadzenia i niektóre przepisy wymagają zmian. Na 5 rocznicę powinny być gotowe zaktualizowane Standardy Rowerowe, których propozycja trafiła do członków zespołu. Urząd przygotowuje się także do opracowania Standardów Pieszych.

Liczymy, iż entuzjazm z pierwszego spotkania reaktywowanego zespołu nie opadnie i szybko będzie widać efekty prac.

 

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.