Sprawozdanie z Konferencji pt. „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka.”

20 kwietnia w poniedziałek o 8:30 w Centrum Kultury odbyła się konferencja dotycząca edukacji rowerowej oraz doświadczeń i dobrych praktyk z nią związanych w różnych miastach w Polsce. Przedstawiciele organizacji rowerowych oraz urzędnicy związani z tym tematem prezentowali swoje doświadczenia oraz problemy jakie napotkali na swojej drodze.

Program konferencji

Na konferencje stawiło się aż 120 osób z różnych miast regionu. Zarówno nauczyciele jak i władze oraz inne zainteresowane osoby wraz z mediami. Dziękujemy za tak liczne stawiennictwo i zainteresowanie tematem oraz oczekujemy równie owocnej współpracy w nadchodzącym czasie.

 

Wystąpienia:

Prezentacje:

Arczak M. – Doświadczenia i dobre praktyki
Grochowski C. – Bezpieczeństwo rowerzysty
Grochowski C. – Program zajęć praktycznych
Schneider O. – Szkolenie dorosłych do jazdy rowerem we Francji
Tatara M. – Cykloedukacja
Wiącek A. – Edukacja praktyczna rowerzystów
Wolny M. – Lublin rowerem

 

Prasa:

Rowerów coraz więcej. czas na naukę bezpiecznej jazdy

W wielu szkołach edukacja rowerowa już jest, w innych dopiero będzie. Według uczestników ruchu jest konieczna, bo rowerzystów w Lublinie mamy coraz więcej. Trzeba uczyć bezpiecznej jazdy. Jak to robić skutecznie? O tym mówili dziś nauczycielom organizatorzy konferencji dotyczącej dobrych praktyk rowerowych.

Ze statystyk wynika, że ponad połowa wypadków, w których biorą udział rowerzyści, zdarza się z winy kierowców. Dlatego powstał dekalog bezpiecznych zachowań. Sprawne hamulce, dobra widoczność, przewidywalna jazda, ograniczone zaufanie do innych użytkowników ruchu i znajomość przepisów to kilka dobrych rad. Mają być one przekazywane w ramach edukacyjnego programu „Rowerowa szkoła”.

Porozumienie Rowerowe i Towarzystwo dla Natury i Człowieka – organizacje, które włączyły się w program – przeszkoliły dotychczas ok. 8 tys. rowerzystów w Lublinie i Świdniku.

W poniedzialek nauczyciele i dyrektorzy szkół poznawali zasady i możliwości prowadzenia takiej edukacji. Tym bardziej, że miasto inwestuje w rozbudowę sieci dróg dla rowerzystów. Zapowiada też podwojenie stacji w systemie roweru miejskiego, z którego najczęściej korzystają młodzi ludzie.

Szacuje się, że w Lublinie jest ok. 300 tys. osób, które z różną częstotliwością poruszają się rowerem po mieście. W systemie roweru miejskiego zarejestrowało się 30 tys.

Autor: JP

Źródło: Panorama Lubelska

Link: lublin.tvp.pl


Mieszkańcy Lublina oraz specjaliści dyskutują o bezpieczeństwie rowerzystów

Tematyka rowerowa oczami specjalistów. Trwa konferencja dotycząca bezpieczeństwa rowerzystów.

W centrum uwagi znajdują się najmłodsi, ponieważ to oni są narażeni na największe zagrożenia ze strony innych użytkowników ruchu.

O szczegółach mówi Anna Szczepińska, wicekurator oświaty w Lublinie

Swoje przemyślenia przedstawią specjaliści z Wrocławia, Krakowa, Olsztyna oraz Francji. Spotkanie ma poprawić sytuację rowerzystów na drogach i uczulić innych użytkowników ruchu na ich problemy.

Dyskusja potrwa do godz. 15 w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12.

Autor: Monika Zawada

Źródło: Radio Centrum

Link: centrum.fm


 

Konferencja pt. „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka.” – podsumowanie

http://rowery.lublin.eu/blog/2015/04/22/konferencja-pt-wspolczesne-wyzwania-edukacyjne-w-zakresie-zrownowazonego-transportu-i-bezpieczenstwa-rowerzysty-na-drodze-dobra-praktyka-podsumowanie/


Organizatorami konferencji byli:

  • Urząd Miasta Lublin
  • Kuratorium Oświaty w Lublinie
  • Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
  • Towarzystwo dla Natury i Człowieka – Porozumienie Rowerowe Lublin

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

  • Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
  • Pan Wojciech Wilk – Wojewoda Lubelski
  • Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła – zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach, realizowanego przez stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.