Wręczenie wiceprezydentowi „Audytu polityki rowerowej”

28 stycznia 2015 roku przekazaliśmy „Społeczny raport z audytu polityki rowerowej Lublina” na ręce wiceprezydenta Miasta Lublin, pana Artura Szymczyka.

W trakcie spotkania zadaliśmy następujące pytania:
1. Czy Prezydent będzie realizował zapisy istniejących dokumentów określających politykę rowerową?
2. Czy powstanie budżet na wydzielone* inwestycje rowerowe?
3. Czy Prezydent powoła pełnomocnika ds. ruchu rowerowego?
4. Kiedy zostanie powołana Rada ds. Ruchu Rowerowego? Kiedy zacznie funkcjonować Zespół Opiniujący?

[…]

Prezentacja, „Społeczny raport z audytu polityki rowerowej Lublina”

Dzisiaj o 11:00 w Pałacu Parysów odbyła się prezentacja „Społeczny raport z audytu polityki rowerowej Lublina” wykonanego w tym roku przez nas, który powstał w 10 miastach Polski (Kraków, Łódź, Warszawa, Szczecin, Lublin, Poznań, Radom, Olsztyn, Toruń i Bydgoszcz).

Projekt koordynowany jest przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową. Audyt w Lublinie przeprowadziło Porozumienie Rowerowe działające w ramach Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Raport jest częścią projektu „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz z Gminy Wrocław .

[…]