Wręczenie wiceprezydentowi „Audytu polityki rowerowej”

28 stycznia 2015 roku przekazaliśmy „Społeczny raport z audytu polityki rowerowej Lublina” na ręce wiceprezydenta Miasta Lublin, pana Artura Szymczyka.

W trakcie spotkania zadaliśmy następujące pytania:
1. Czy Prezydent będzie realizował zapisy istniejących dokumentów określających politykę rowerową?
2. Czy powstanie budżet na wydzielone* inwestycje rowerowe?
3. Czy Prezydent powoła pełnomocnika ds. ruchu rowerowego?
4. Kiedy zostanie powołana Rada ds. Ruchu Rowerowego? Kiedy zacznie funkcjonować Zespół Opiniujący?

[…]