Terenowe zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem dla szkół – fotorelacja i zaproszenie

Już w najbliższy piątek Porozumienie Rowerowe rozpoczyna kolejną serię terenowych zajęć z bezpiecznej jazdy rowerem skierowaną do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po raz pierwszy dotychczasowe zajęcia zostaną rozszerzone o część teoretyczną przy szkole, obejmującą sprawdzenie stanu technicznego roweru, wyposażenia oraz przećwiczenia podstawowych manewrów tj. skręcanie, hamowanie i jazda w kolumnie, przed wyjechaniem na ulice miasta. Zapraszamy także do obejrzenia fotorelacji, przedstawiającej zdjęcia z dotychczas przeprowadzonych zajęć w terenie.

Informacje o zajęciach i zasady zgłoszeń można znaleźć tutaj:
http://www.lublinrowerem.pl/p/edukacja-2014.html

Przygotowanie do manewru przejazdu na wprost przez skrzyżowanie z ulicy podporządkowanej.

Manewr skrętu w lewo z ulicy podporządkowanej, skrzyżowanie zabezpieczone przez nauczyciela i prowadzącego zajęcia.

 Skręt w lewo na skrzyżowaniu równorzędnym, ważne jest zajęcie poprawnego miejsca na skrzyżowaniu.

Ponownie skręt w lewo na skrzyżowaniu równorzędnym.
W manewrze tym ważne jest, by zasygnalizować zamiar skrętu, dojechać do osi jezdni a następnie już z rękami na kierownicy wykonać manewr szerokim łukiem do prawego krawężnika.
Skręcając w lewo z ulicy podporządkowanej należy zatrzymać się dopiero przed trójkątami, chyba że zachodzi konieczność ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Powszechne wśród uczniów zjawisko stawania na przejściu dla pieszych znacznie ogranicza pole widzenia drogi z pierwszeństwem.
Po zasygnalizowaniu manewru ręka powinna od razu wrócić na kierownicę – skręcając rowerzysta pochyla się, co szczególnie na śliskiej i brudnej nawierzchni może grozić upadkiem.
Manewr skrętu w lewo z ulicy z pierwszeństwem – należy dojechać do osi jezdni, a przed skrętem ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z naprzeciwka. 
Manewr przejazdu na wprost z ulicy podporządkowanej przez ulicę z pierwszeństwem. Przy dużym natężeniu ruchu czas oczekiwania znacznie się wydłuża, ważne jest by młody rowerzysta ćwiczył swoją cierpliwość i nie próbował „przeskakiwać” przed samochodami, które nadjeżdżają z obu jego stron.
Pojazdami które powodują szczególny stres u uczniów są ciężarówki, dlatego też zalecane jest by do nauki wybierać ulice na których pojawiają się one rzadko bądź wcale.

Po poprawnym wykonaniu manewru uczestnik zatrzymuje się tam gdzie grupa. Uczniowie, którzy wykonali już dane ćwiczenie, powinni zachowywać ostrożność i nie wykonywać żadnych manewrów na ulicy.

 Pasy rowerowe są rozwiązaniem dającym rowerzyście bufor od przejeżdżających pojazdów, nawet przy dużym natężeniu ruchu.
Przy większych grupach i dużym natężeniu ruchu pojazdów nie jest zalecane ćwiczenie manewru skrętu w lewo na jezdni, z uwagi na ryzyko wjechania pojazdu pomiędzy uczestników. Jeżeli więc zachodzi potrzeba nawrócenia w takim miejscu, znacznie bezpieczniej jest skręcić w dowolną ulicę w prawo, a następnie wyjechać grupą w lewo z podporządkowanej na główną, po wcześniejszym zasygnalizowaniu i zatrzymaniu ruchu samochodów.

Prosty w wykonaniu manewr skrętu w prawo z pasów rowerowych.

Miejscem szczególnie niebezpiecznym i wymagającym należytej uwagi są przejazdy rowerowe.

W osiach dróg rowerowych biegnących wzdłuż ulic z pierwszeństwem (jak na ul. Filaretów) rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdami skręcającymi z ulicy głównej jak i podporządkowanej. Niestety wielu kierowców lekceważy to pierwszeństwo i wymusza je na rowerzystach, czasami z sugestywnymi gestami, komentarzami czy trąbieniem.
Ćwicząc manewr przejeżdżania przez przejazd należy przypomnieć rowerzystom o ich pierwszeństwie, ale jednocześnie o tym, że muszą być przygotowani na nagłe hamowanie lub zatrzymanie się, jeżeli zauważą kierowcę wymuszającego pierwszeństwo. Szczególną uwagę trzeba zachować tam, gdzie widoczność boczna jest ograniczone np przez zabudowę, zieleń lub inne obiekty.
Jeżeli odległości pomiędzy uczestnikami tego ćwiczenia są małe, kierowcy w większości przypadków ustępują pierwszeństwa i zatrzymują się.
W przypadku pojedynczych przejazdów skala wymuszeń pierwszeństwa znacznie wzrasta.
Inną sytuacją na drodze są przejazdy rowerowe przez drogę główną, gdzie nie obowiązuje Art. 27 1a PoRD i nie ma znaków A-7 „ustąp pierwszeństwa”. Tu rowerzysta ma pierwszeństwo będąc już na przejeździe rowerowym, a nie dojeżdżając do niego. W takich miejscach należy podkreślać, że przejazd na drugą stronę drogi należy wykonywać gdy jest ona pusta, bądź też samochody są na tyle daleko, że pojawienie się rowerzysty nie zmusi kierowcę do gwałtownego hamowania. W przypadku, gdy kierowca zatrzyma się w celu przepuszczenia rowerzysty, na jezdniach o więcej niż jednym pasie ruchu w danym kierunku, należy bezwzględnie upewnić się że pozostałe pasy są bezpieczne (nie dochodzi do manewru omijania pojazdu który zatrzymał się przed przejazdem).

Na przejazdach w obrębie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną niezbędną uwagę należy zwracać na pojazdy skręcające w prawo, zwłaszcza te na zielonej strzałce. Pomimo przepisu o obowiązku zatrzymania się przed strzałką, zdecydowana większość kierowców tego nie robi, co kończy się częstymi przypadkami wymuszeń pierwszeństwa na rowerzystach znajdujących się na przejeździe.

Jadąc większą grupą po drodze dla rowerów ważne jest zachowanie wolnej przestrzeni dla rowerzystów poruszających się w przeciwnym kierunku.

Pewnym wyzwaniem logistycznym jest postój grupy w celu omówienia danej sytuacji na drodze, wynikający z braku wolnego miejsca i znacznego hałasu biegnącego z ulicy.

Rowerzysta włączając się do ruchu np. z drogi rowerowej, zawsze musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na jezdni. Takie rozwiązania istnieją w Lublinie jedynie na kilku drogach rowerowych, wcześniej zwykle były one urywane bez zapewnienia możliwości kontynuowania jazdy ulicą w formie takich zjazdów.

Innym rozwiązaniem od niedawna spotykanym są wjazdy z ulicy na drogę rowerową. Poprawne oznakowanie powinno składać się z widocznego na zdjęciu znaku B-2 „zakaz wjazdu”, który daje rowerzyście jasną informację że jest to odcinek jednokierunkowy na który nie może wjechać.

Rowerzysta jadąc po ulicy bez infrastruktury rowerowej powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od krawężnika, nie mniej niż 0,5 metra, w przypadku ulic o złych nawierzchniach czasami nawet 1 metra. Takie zachowanie daje mu możliwość ominięcia nagłej przeszkody, a jednocześnie powstrzymuje kierowców przed próbami wyprzedzania w zbyt bliskiej odległości na jednym pasie ruchu.

 

Rowerzysta ma prawo jechać środkiem pasa ruchu na skrzyżowaniu, jeżeli jest on wyznaczony dla co najmniej dwóch kierunków ruchu. Takie zachowanie znacznie zwiększa bezpieczeństwo, gdyż utrudnia kierowcom jadącym z tyłu zajeżdżanie drogi przy skręcie i jechanie obok rowerzysty.
Poza zwykłymi skrzyżowaniami manewr ten warto stosować na małych rondach.
Szczególnie trudnym manewrem jest ustawianie się na pas do lewoskrętu, gdy wymaga to przejechania za jednym razem przez kilka pasów ruchu. Takie miejsca powinny być wyjątkiem na trasie przejazdu, gdyż krótkie cykle sygnalizacji świetlnej mogą powodować podzielenie się grupy, co jest stresujące dla pierwszego ucznia z drugiej grupy (konieczność dojechania do czołówki bez opiekuna). W pewnych przypadkach można taki manewr można wykonać parami, co o połowę skraca długość kolumny rowerzystów.

Pokaz zasad bezpiecznego parkowania odbywa się w miejscach wyposażonych w stojaki typu U. Prowadzący pokazuje dobre zapięcie rowerowe (U-lock) i sposób przypinania roweru do stojaka U. Czasami przeprowadzany jest też test cięcia linki rowerowej, który pokazuje jak mało czasu potrzeba by ukraść rower nią przypięty.

Zdjęcia: Michał Wolny, Aleksander Wiącek

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.