Uniwersytet Medyczny w Lublinie stawia U-kształtne stojaki

Uniwersytet Medyczny jest pierwszą uczelnią wyższą w Lublinie która na własną rękę ustawiła dla rowerzystów dobry parking rowerowy składający się ze stojaków U-kształtnych. 10 takich stojaków stanęło przy rektoracie Uniwersytetu, mieszczącym się na Al. Racławickich. W imieniu rowerzystów i studentów dziękujemy i liczymy że dobre wzorce będą szybko kopiowane wśród innych lubelskich uczelni.
Parking znajduje się tuż przy ogrodzeniu Ogrodu Saskiego, po zachodniej (lewej) stronie gmachu rektoratu UM. Został wykonany w przyjaznej środowisku formie parkingu zielonego, bez zastosowania kostki brukowej.

W związku z faktem wykonania tego parkingu, skierowaliśmy słowa podziękowania do Pana Rektora prof. dra hab. n. med. Andrzeja Dropa.

Szanowny Panie Rektorze

W imieniu lubelskich rowerzystów, a szczególnie studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie serdecznie dziękujemy za wykonanie bezpiecznego parkingu rowerowego przy siedzibie rektoratu UM na Al. Racławickich 1.

Doceniamy szczególnie fakt, że parking ten został wykonany ze stojaków rowerowych w formie odwróconej litery U (tzw. „U-kształtny”), które są rekomendowane przez środowiska rowerowe jako najbezpieczniejsze i najwygodniejsze dla rowerzystów. Wobec powszechności złych stojaków tzw. „wyrwikółek”, przykład Uniwersytetu Medycznego jest tym bardziej godny podkreślenia i promowania wśród innych lubelskich uczelni.

Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że podobne wysokiej klasy parkingi rowerowe powstaną przy budynkach poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Medycznego. Jest to bardzo istotne wobec faktu dużego zatłoczenia na drogach i problemów z parkowaniem w rejonie ul. Jaczewskiego i Chodźki. Masowe korzystanie z roweru jako środka transportu w mieście (tak bardzo popularne w krajach Europy Zachodniej) nie tylko odpowiada na ten problem, ale także pozytywnie wpływa na zdrowie mieszkańców. Miasto Lublin od kilku lat systematycznie powiększa sieć tras rowerowych co przyczynia się do wzrostu popularności roweru. Momentem kulminacyjnym będzie uruchomienie w 2014 roku systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego z 40 stacjami i 400 rowerami. Jedna ze stacji znajdzie się bezpośrednio przy Collegium Universum na ul. Hirszfelda.

Jako osoby od wielu lat zaangażowane w działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego deklarujemy gotowość do współpracy z Uniwersytetem Medycznym w tym zakresie.

Zdjęcia: Aleksander Wiącek

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.